Korkein hallinto-oikeus (KHO) on kumonnut valtioneuvoston päätöksen, jonka mukaan Tohmajärven kunnan olisi pitänyt järjestää perusterveydenhuoltonsa yhdessä Kiteen kaupungin kanssa.

KHO:n mukaan päätös oli perustuslain turvaaman kunnallisen itsehallinnon vastainen. Valtioneuvoston päätöksen perusteella Kitee olisi voinut päättää perusterveydenhuollon järjestelyistä myös Tohmajärvellä.

KHO katsoi, että valtioneuvosto oli kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain perusteella joulukuussa 2012 sinänsä toimivaltainen asettamaan Tohmajärven kunnalle yhteistoimintavelvoitteita, kun kunta oli päättänyt irtautua Keski-Karjalan sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintasopimuksesta ja ryhtynyt yksin huolehtimaan sosiaali- ja terveyspalveluistaan.

– Valtioneuvoston yleisistunnon päätökseen, jolla Tohmajärven kunta oli velvoitettu järjestämään perusterveydenhuolto yhteistoiminnassa Kiteen kaupungin kanssa, sisältyi sellaisia määräyksiä yhteistoiminta-alueella noudatettavasta päätöksentekojärjestelmästä, jotka saattaisivat antaa Kiteelle yksipuolisen määräämisvallan, KHO:n lausunnossa todetaan.

Päätös KHO:n verkkosivuilla

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

 1. Valtioneuvoston päätös perustui mm. vallitseviin lakeihin ja ne KHO vesitti ko. kuntayhtymän jäsenkuntien välisessä sopimuksessa ilmenneen epäkohdan perusteella. Miten epäkohta jäsenkuntien välisessä sopimuksessa vesitti kuntiin kohdistetut lait ja velvoitteet ilman että KHO olisi vaatinut päätöksessään oikaisemaan ilmenneet epäkohdat sopimuksessa palauttaen siten Tohmajärven kuntayhtymään vallitsevien lakien ja velvoitteiden mukaisesti kuten VN päätöksellään teki ?

  Sama homma Kärsämäessä. Ulkoistamispäätöksestä valitettiin perusteina mm. se, että lait velvoittaa kuntaa noudattamaan olemassa olevia lakeja ja asetuksia päätöksien teon yhteydessä. HO kumosi em. valitukset perusteina epäkohdat laeissa joihin valitukset perusteltiin tuomiten siten valittajien valitukset perusteettomiksi jotka toimivat lakien mukaisesti palkiten siten lakien rikkojat?

  Edellisten esimerkkien perusteella lakien ja asetuksien vastaiset ulkoistamiset joita puitelain jatkoajalla pyrittiin kuntayhtymien suojana estää soteuudistuksen siirtymäajalla tulee oikeuden päätöksien perusteella lisääntymään taloudellisissa ongelmissa painivien kuntien keskuudessa suurella voluumilla? Yksityisten palvelujentarjoajien edustajat lähetti edustajansa varmaan lähes jokaiseen kuntaan KHO:n ja HO:n päätöksien jälkeen jotka olivat viesti ja lähes jopa rohkaisu kunnille ulkoistamaan esim. puitelaista huolimatta joilla edellinen toiminta pyrittiin välttämään soteuudistuksen siirtymäaikana.

 2. KHO sentään on Suomessa tuki ja turva. Lait ja asetukset saattaa olla lähes mitä tahansa, ristiriidassa keskenään ja jopa vastoin perustuslakia ja niitä pitäisi noudattaa. Kelvoton ja asenteellinen lainsäädäntötyö johtaa tämän tapaisiin tilanteisiin.

 3. Panee miettimään..ketä siellä KHO vaikuttaa ja minkälaisia kytköksiä löytyy päätöksen taustalta?Sote uudistuksella piti nimenomaan turvata julkinen sos- ja terveyden huolto. Kunnat möhlivät itse keskusta/kok vetoisine päättäjineen tämän uudistuksen. Kuntalaisille syötetään tarkoitusperäistä propakandaa.

 4. Mitäs sinä sanot siihen, että esimerkkitapauksessa kunnan enemmistö rikkoo ja vie käräjille oman puolueensa laatimia lakeja vedoten niiden lainvastaisuuksiin? Samoja lakeja joihin turvaten estivät aikaisemmin naapurikuntaansa eroamasta samasta kuntayhtymästä..

 5. Helvetin onnetonta tämä lainsäädäntövalmistelu. Kuka näitä kirjoittaa? Viimeisin esimerkki sote-järjestämislaki, jossa luodaan pirunmoinen byrokratia: tarjotaan 3 kuntayhtymää, sote-alueen kuntayhtymä, tuotantoalueen kuntayhtymä ja vielä kiinteistökuntayhtymä vanhoihin kiinteistöihin. Kyllä nyt on järki hävinnyt matkalle, ei kai tällaista pässikään voi hyväksyä. Vai kestävyysvajetta vastaan, toivon että eduskunta hylkää jos ei pysähdy jo perustuslakivaliokuntaan. I hope.

 6. Mielenkiintoinen päätös perusteidensa takia koska sen perusteella jokaisen kuntayhtymän pienet jäsenkunnat ovat alisteisessa asemassa. Kuinka esim. väestömääränsä puolesta puolet pienemmän Tohmajärven tulisi edes teoriassa saada kaksi kertaa suurempaan Kiteeseen verrattuna tasavertainen jäsenmäärä sotehallintoon? Viitaten kuntien väestömäärään eikö KHO juuri päätöksellään asettanut Kiteen pienemmän Tohmajärven alistuksen alaisuuteen? Ei ennusta hyvää tulevaisuutta ajattelen em. KHO:n päätös jonka perusteella esim. pienen pieni kunta voi vaatia saadessaan tasavertaisesti hallintopaikkoja keskittämään sotepalvelut kuntaansa vaikka väestöpohjaan perustuva paikkajako perustuu juuri siihen, että edellisen kaltaiset mielettömyyksiltä vältyttäisiin. Lähes sama jos esim. kuntavaltuuston vähemmistö alkaisi vaatia alisteiseen asemaan vedoten itselleen saman verran valtuustopaikkoja kuin enemmistöllä on?

 7. KHO vedoten Tohmajärven itsehallinnon säilymiseen kumosi VN:n päätöksen jossa Tohmajärvi palautettiin osaksi kuntayhtymää jossa sillä olisi ollut KHO:n kumoavan päätöksen perusteiden mukaisesti alisteinen asema päätöksenteossa osana kuntayhtymää.
  Lopputulos yhtäkuin se, että Tohmajärven alisteinen asema päätöksenteossa asiayhteydessä sotepalvelut kuntayhtymässä vaihtui siihen ettei Tohmajärvellä ole ”kiitos” KHO:n päätöksen edes sitä alisteista asemaa sotepalveluidensa päätöksienteon yhteydessä koska se valta joka oli siis alisteinen kuntayhtymässä meni kokonaisuudessaan Attendolle.

  Kuka voitti?

 8. Miten Tohmajärvi alisteisessa asemassa sai Attendonsa joka jatkoajalla alistaa tulevan soteuudistuksen myötä sotepiirin kuntayhtymän jäsenkunnat mihin tohmajärvi liitetään? Se sopimus kun kaatuu jäsenkuntien niskaan joka on KHO:n päätöksen perusteella tulkittavissa jäsenkuntien itsemääräämisoikeutta rikkovaksi asiaksi jäsenkuntien joutuessa alisteiseen asemaan?

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*