Viivyttely markkinaoikeuden ratkaisun noudattamisessa maksoi Lempäälän kunnalle 100 000 euroa. Lisäksi laskua kasvattivat omat ja vastapuolen oikeudenkäyntikulut. (Kuva; Pixabay)

Hidastelu kunnan katujen talvikunnossapitoa koskevan uuden julkisen kilpailutuksen käynnistämisestä kävi kalliiksi Lempäälän kunnalle. Korkein hallinto-oikeus katsoo tuoreessa päätöksessään, että kunta hidasti uutta kilpailutusta käynnistäessään.

Markkinaoikeus oli päätöksellään 1.7.2021 osittain kumonnut kunnan tekemän hankintapäätöksen talvikunnossapitoa koskevan palvelun toimittajan valinnasta ja kieltänyt kuntaa 100 000 euron uhkasakon voimin panemasta aiempaa hankintapäätöstä täytäntöön. Markkinaoikeuden päätöksen mukaan kunnan oli järjestettävä uusi tarjouskilpailu, mikäli kunta aikoo edelleen toteuttaa kyseisen hankinnan julkisena hankintana. Päätös koski Lempäälän kunnan yhdyskuntalautakunnan kesäkuussa 2020 tekemää hankintapäätöstä, jolla oli valittu talvikunnossapitoa koskevan palvelun toimittajat.

Markkinaoikeus ja sittemmin myös KHO katsoivat kunnan toiminnan uuden hankinnan käynnistämiseksi turhan verkkaiseksi. Kunta oli 19.10.2021 sopinut jatkavansa erään urakoitsijan kanssa vuotta aiemmin tehtyä väliaikaista sopimusta siihen asti, kunnes uusi tarjouskilpailu oli ehditty toteuttaa.

Hankinnan kilpailuttamiseksi kunta teki lokakuun lopulla 2021 tehnyt Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n kanssa toimeksiantosopimuksen asiasta. Tämänkin jälkeen aikaa kului kohtuuttomaksi ja uutta tarjouskilpailua koskeva hankintailmoitus julkaistiin vasta 15.2.2022.

MainosMarkkinaoikeus oli muutoksenhaun kohteena olevalla päätöksellään 14.3.2022 tuominnut Lempäälän kunnan maksamaan sille asetetun 100 000 euron uhkasakon täysimääräisenä. Samalla markkinaoikeus oli asettanut kunnalle uuden 100 000 euron uhkasakon.

Kunnan antamassa selvityksessä asiaa perusteltiin sillä, että uusi hankintailmoitus on perustunut uusiin aluejakoihin, mikä on edellyttänyt myös tarjouspyyntöasiakirjojen laatimista uudelleen. Hankinnan sisällön määrittely oli myös aiheuttanut laajalti lisätyötä. Alun perin kyseessä 1,8 miljoonan euron hankinta, joka ulottui kahdeksalle eri kunnossapitoalueelle ajalle 1.11.2020–30.4.2023 sekä optiokausille 1.11.2023–30.4.2026 ja 1.11.2026–30.4.2029. Kumottu päätös käsitti viisi kunnossapitoaluetta.

Aiemmin asiaa käsitellyt markkinaoikeus määräsi kunnalle heinäkuussa 2021 määrätyn uhkasakon maksuun. Samalle kannalle päätyi myös KHO. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa tosin äänestettiin uhkasakon kohtuullistamisesta 30 000 euroon, sillä optiokaudet huomioiden hankinnan kohteena oleva sopimuskausi ulottuu aina vuoteen 2029 saakka. Äänin 3-2 KHO kuitenkin päätti, että Lempäälälle määrättyä uhkasakkoa ei sovitella.

KHO ratkaisu kokonaisuudessaan

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*