Lakiesitys kuntien tilatietojen keräämisestä siirtyy ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan hallituksen puntaroitavaksi. (KUVA: PIXABAY)

Valtiovarainministeriö tiedotti perjantaina, että lakiesitys kuntien tilatietojen keräämisestä valtakunnalliseen tietokantaan ei etene eduskuntaan.

Esitysluonnos oli lausuntokierroksella viime kesänä. Lausuntopalautteen perusteella VM katsoi, että hallituksen esitystä ei anneta eduskunnalle tällä vaalikaudella. VM:n mukaan lausunnoissa kannatettiin yleisesti esityksen tavoitteita, mutta toteutusaikataulu nähtiin liian kireänä.

Muutoksia oli tarkoitus tehdä sekä kuntalakiin että Valtiokonttorista annettuun lakiin. Muutokset olisivat tulleet voimaan vuoden 2023 alussa, ja tavoitteena oli, että kunnat olisivat toimittaneet tilatietoja ensimmäisen kerran alkuvuonna 2024.

Ehdotuksessa oli uutta se, että kunnille olisi tullut velvollisuus toimittaa uuteen rekisteriin tietoja tilojen käytöstä ja kustannuksista. Kunnilla on jo nykyisin velvollisuus tuotaa tietoa tilojen perusomaisuuksista ja käyttäjistä kunnan rakennusvalvonnan käyttöön ja valtakunnallisiin kiinteistö- ja rakennustietokantoihin.

MainosVM jatkaa lakiesityksen valmistelua, mutta sen antaminen eduskunnalle syksyllä 2023 jää seuraavan hallituksen päätettäväksi. Senaatti-kiinteistöt jatkaa tilatietojen keräämistä vapaaehtoisesti mukana olevien kuntien kanssa.

Uutta valtakunnallista tietokantaa on perusteltu sillä, että se vahvistaisi tilajohtamisen edellytyksiä kuntasektorilla ja edistäisi kuntalaisten mahdollisuuksia saada tietoa julkisista tiloista. Lisäksi yksityiselle sektorille voitaisiin tarjota avointa dataa innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*