Kuva: Kari Långsjö

Kuntaliiton lakimiehet vastaavat sekä puhelimitse että sähköpostitse kuntien ja Kuntaliiton yhteistyöorganisaatioiden viranhaltijoiden, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden lainopillista osaamista vaativiin kysymyksiin. Lakineuvonnan vuosittainen palveluvolyymi on noin neljätuhatta kysymystä. Merkittävä osa lakimiehille saapuvista kysymyksistä koskee esteellisyyttä: henkilö haluaa selvittää esteellisyyssääntöjen tulkintaa ja saada vastauksen siihen, onko hän esteellinen käsittelemään tiettyä asiaa. Kuntaliiton lakineuvonta on kysytty palvelu, ja ominaista juuri esteellisyyskysymyksille on kysyjän kiire saada vastaus kysymykseensä. Harvinaista ei ole, että soitot esteellisyysasioissa tulevat juuri ennen alkavaa kokousta.

Vuonna 2017 lakimiesten kesken syntyi idea neuvonnan parantamiseksi: Robotti! Lakimiesten visio oli robotti, joka osaisi ratkota ainakin selkeät esteellisyyteen liittyvät kysymykset ja antaa ratkaisunsa perustelut kysyjälle. Robotin avulla säästyisi lakimiesten aikaa ja neuvonnan saatavuus esteellisyyskysymyksissä parantuisi.

Lainsäädännön esteellisyyssäännöt ovat osittain erittäin selkeitä ja osittain erittäin tulkinnanvaraisia. Tekoälylle olisi mahdollista opettaa esimerkiksi oikeustapausten ja jo vastattujen kysymysten avulla myös erittäin tulkinnanvaraisten sääntöjen ”tulkintasuositukset”. Tässä vaiheessa haluamme kuitenkin keskittyä selkeiden ja verrattain yksinkertaisten esteellisyyssääntöjen koodaamiseen robotin vastattavaksi.

Esimerkkejä asioista, jotka opetetaan robotille, ovat valtuuston ja muun hallinnon esteellisyyssääntöjen erot, läheisten määritelmät esteellisyyssääntelyssä, asianosaisjäävin ja palvelussuhdejäävin perusteet jne.

Esteellisyysrobotti kehitetään osana Kuntaliiton tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projektia. Lakiyksikön asiantuntemusta hyödynnetään substanssikysymyksissä, ja tavoitteena on luoda tsättibotti (chatbot) eli robottiohjelma, joka henkilön antamien tietojen perusteella kertoo, onko henkilö esteellinen vai ei. Esteellisyysrobotti antaa kysyjälle ratkaisun sekä siihen liittyvät perustelut pykälineen. Tavoitteena on luoda tekoäly, joka jatkuvasti oppii lisää ja parantaa omaa osaamistaan esteellisyysasioissa.

Tavoitteena sen sijaan ei ole, että esteellisyysrobotti korvaisi lakiyksikön lakimiesten neuvontaa tai henkilökohtaista palvelua. Edelleen henkilöllä, jolla on kysyttävää esteellisyydestä, olisi aina mahdollisuus saada ohjeistusta lakimiehiltä. Robottia ohjelmoidaan myös niin, että vaikeat kysymykset ja rajatapaukset ohjataan aina lakimiehen vastattavaksi.

Esteellisyysrobotin kehittäminen on lakineuvonnan laatutyön lisäksi myös Kuntaliiton sisäinen kehittämisprojekti, jossa lakimiehet ja talon muut asiantuntijat oppivat lisää tekoälystä, sen kehittämisestä sekä työnteon uusista muodoista. Kuntaliitossa ei ole aiemmin hyödynnetty tekoälyä tai chat-palvelua. Projektiin suhtaudutaan learn by doing –ajatuksella – tekemällä oppii.

Kun palvelu on teknisesti valmis, kuntien lakimiehet pääsevät testaamaan sitä. Vain testaamalla lopulta selviää, miten esteellisyysrobotti toimii, ja sen jälkeen voimme tehdä päätöksen, otetaanko palvelu käyttöön ja jatketaanko sen kehittämistä.

Mikäli esteellisyysrobottikokeilu onnistuu, sen taustalla olevalla tekoälylle voi opettaa uutta sisältöä – myös aivan toisesta aihepiiristä – ja laajentaa siten Kuntaliiton asiakaspalvelun keinovalikoimaa. Jos botista ei tule riittävän hyvä asiakaspalveluun, Kuntaliitto ehtii kuitenkin projektin aikana kerätä osaamista tekoälyratkaisuista. Saatu oppi päätyy kuntien hyödyksi vähintään neuvonnan muodossa.

Ida Sulin, johtava lakimies, Kuntaliitto

Lakiklinikka on julkaistu Kuntalehdessä 1/2019.

Aiemmat Lakiklinikka-kirjoitukset

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja kunnanhallituksen kokouspiirissä valtuuston varapuheenjohtajan ominaisuudessa onko esteellinen

  2. Haluaisin saada juuri tuohon esimerkki tapaukseen vastauksen: voiko tarkastuslautakunnan puheenjohtaja olla hallituksen kokouksessa valtuuston varapuheenjohtajan ominaisuudessa?

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*