Elinkeinoelämän rekrytoinneissa hakijat voidaan pitää salassa. Viranomaisilla on erilaiset pelisäännöt.

Perustuslaissa ja julkisuuslaissa säädetään julkisuusperiaatteesta. Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei laissa säädetä toisin. Kunnan yhtiöihin periaate ei ulotu. Julkisuuslakia sovelletaan kunnan rekrytointeihin myös silloin, kun käytetään konsulttiapua.

Työhakemukset liitteineen tulevat julkiseksi viranomaisen saatua ne. Asiakirjaan merkitty tieto virkaan suostumuksensa antaneesta ja kuntaan toimitetut kelpoisuuden osoittavat asiakirjat ovat samassa asemassa kuin virkaa hakeneiden tiedot. Virkaan tarjolla olevien henkilöllisyyttä ei voi salata.

Hakemukset saattavat sisältää salassa pidettävää tietoa, kuten tiedot vapaa-ajan harrastuksesta ja perhe-elämästä. Hakijoille suoritettujen soveltuvuustestien tulokset ovat salaisia. Päätöksentekijöille ilmaistaan myös salassa pidettävä tieto päätöstä varten. Salassa pidettävää tietoa ei saa ilmaista sivullisille eikä laittaa internetiin.

Julkisiakaan asiakirjoja ei voi automaattisesti laittaa verkkosivuille yksityisyyden suojan takia.

Hakijayhteenveto ja hakuasiakirjat muodostavat henkilörekisterin, jota ei saa julkaista verkossa. Kunnan on tiedotettava yhteisten asioiden hoitoa sisältävistä asioista, ja keskeisistä virkavalinnoista tiedottaminen on tarpeellista. Valintapäätöksistä, joista ei ole vastaavaa tiedotusintressiä, on syytä poistaa henkilötiedot verkkoversioista.

Uusi kuntalaki sisältää nykyistä tarkempaa sääntelyä kunnan viestinnästä yleisessä tietoverkossa.

Mervi Kuittinen, lakimies

Kirjoitus on julkaistu Kuntalehdessä 1/2015.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*