Kilpailu- ja kuluttajavirasto kartoitti vuonna 2015, miten kunnat ovat noudattaneet kuntalakiin perustuvaa yhtiöittämisvelvollisuutta ja hinnoittelun markkinaperusteisuutta silloin kun toimintaa ei tarvitse kuntalain poikkeussäännösten vuoksi yhtiöittää.

Viraston mukaan kunnille on jäänyt epäselväksi, mitä markkinaperusteisella hinnoittelulla tarkoitetaan ja milloin palvelut on hinnoiteltava markkinaperusteisesti. Erityisesti puutteita oli kunnan tytäryhteisölle tarjoamien tukipalveluiden hinnoittelussa. Kunnat ovat vastauksissaan todenneet seuraavansa yksityisten toimijoiden hinnoittelua ja hinnan perustuvan omakustannushinnoitteluun. Tuottovaatimusta ei ollut pääsääntöisesti huomioitu hinnoittelussa.

Markkinaperusteinen hinnoittelu ei tarkoita hinnoittelua markkinoilla vallitsevan hintatason mukaisesti, vaan kyse on hintojen vertailun sijaan pikemminkin kustannuspohjaisesta tarkastelusta. Kunnan markkinoilla kilpailutilanteessa tarjoamien palvelujen hinnoittelussa on otettava huomioon toiminnasta saatavat tulot, tuotannon muuttuvat kustannukset, tuotantoon kohdistettavissa oleva osuus kiinteistä kustannuksista, investointeihin liittyvät poistot ja rahoituskulut sekä kohtuullinen tuotto toimintaan sitoutuneelle pääomalle.

Jotta voisi varmistua hinnoittelun täyttävän markkinaperusteisen hinnoittelun edellytykset, tulee kustannukset ja tuotot voida luotettavalla tavalla selvittää erikseen kilpailullisen ja ei-kilpailullisen toiminnan osalta. Käytännössä tämä edellyttää kilpailullisen toiminnan eriyttämistä kirjanpidossa ei-kilpailullisesta toiminnasta.

Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies, Kuntaliitto

Kirjoitus on julkaistu Kuntalehdessä 6/2016

Aiemmat Lakiklinikat

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*