Kuva: Kari Långsjö

Turun yliopisto tekee professori Juha Lavapuron johdolla valtiovarainministeriön toimeksiannosta tutkimusta mahdollisuudesta huomioida lainsäädännössä erilaistuminen.

Kuntien tulevaisuuskuvaa on etsitty yhteistoimintarakenteen ohella kuntarakenteen uudistamisesta ja maakuntahallinnosta. Toistaiseksi yksikään hallitus ei ole pystynyt luomaan toteutuskelpoista visiota siitä. Kuntienkaan näkemykset tulevaisuudestaan eivät ole yhtenäisiä. Onko yhtenäistä mallia enää olemassakaan?

Kunnilla on jo nykyisin toisistaan poikkeavia yhteistoimintavelvoitteita erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa. Yhteistoimintavelvoitteilla tai vapaaehtoisilla järjestelyillä on korvattu riittävän vahvojen kuntien puutetta. Toisaalta järjestelyt myös peittävät kuntien aitoa erilaisuutta. Kuntalain mukaisten yhteistoimintajärjestelyjen käytölle ainakin peruspalvelujen järjestämisessä on kuitenkin rajansa, kuten perustuslakivaliokunta on useaan kertaan joutunut toteamaan.

          *                    *                    *

Keskustelun periaatteellisena lähtökohtana Suomessa on perinteisemmin ollut yhtenäinen kuntamalli ja ajatus kunnasta. Monelta osin itsehallinnollisen kunnan lähtökohta on varmaankin ytimeltään edelleen sama. Sen oheen on kuitenkin vahvasti noussut ajatus erityisesti kaupunkien roolista, ja toisaalta kuntien roolista ja merkityksestä mahdollisen itsehallinnollisen maakuntatason perustamisen myötä. Kunnat itsekin näkevät tulevaisuutensa ja roolinsa hyvin eri tavoin.

Pitkälle edennyt kuntien erilaistuminen todennäköisesti jatkuu edelleen. Tarkkoja rajauksia tai arvioita ei kaikista asioista liene mahdollista esittää. Tulevaisuuden visio kuntahallinnosta pitkällä tähtäimellä edellyttää kuitenkin perustuslain raamien hahmottamista edes karkealla tarkkuudella.

          *                    *                    *

Toimeksiannon mukaan Turun yliopiston tulee tutkimuksessaan perehtyä nykytilanteeseen ja selvittää esimerkiksi, mitkä ovat perustuslain reunaehdot erilaisille tehtäville ja erilaisille kunnille sekä mahdollisuudet antaa tehtävä kuntaa laajemmalla alueella yhdelle kunnalle.

Toivottavasti tutkimus avaa hyvän keskustelun kuntien tulevaisuuden roolien pohdinnasta. Työn on määrä valmistua joulukuussa 2019. Taas on yksi syy odottaa joulua!

Juha Myllymäki, lakiasiainjohtaja, Kuntaliitto

Kirjoitus on julkaistu Kuntalehdessä 10/2019

Aiemmat Lakiklinikat

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Totta. Syrjäseuduilla väestö vähenee, mutta tehtävät pysyvät. Sen vuoksi tarvitaan “LEX-Rautavaara” eli erityislaki, jossa määritellään lähipalvelut harvaanasutuille ja pitkien välimatkojen kunnille, joiden syrjäisyyslisä on vähintään140. Näin turvataan arkielämän lähipalvelut.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*