Kuva: Kari Långsjö

Omistatko maata tuulivoimaan kaavoitettavalla alueella ja ajattelit osallistua kaavan laadintaan? Maanomistukseesi voi liittyä sellaisia intressejä, että puolueettomuutesi on saattanut vaarantua.

Sinulla on ensisijainen vastuu esteellisyytesi arvioinnista ja asian käsittelystä vetäytymisestä. Esteellisyyttä arvioidaan objektiivisesti: sillä ei ole merkitystä, koetko itse olevasi esteellinen. Viimeaikaisessa tuulivoimaa koskevassa KHO:n ratkaisukäytännössä esteellisyystulkinnat vaikuttavat olleen tiukat.

                                      *                   *                   *

Esteellisyys syntyy valtuustossa, jos asia koskee henkilökohtaisesti valtuutettua tai hänen hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua läheistään (KuntaL 97 §). Muutoin esteellisyys määräytyy tiukemmin hallintolain 28 §:n perusteella. Tällöin tyypillisimmin soveltuvat ns. intressijäävi (erityinen hyöty tai vahinko) ja ns. yleislausekejäävi.

Esteellisyysarvioinnissa otetaan huomioon, käytetäänkö tuulivoimayleiskaavaa rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77 a §). Lisäksi merkitystä voi tapauskohtaisesti olla mm. maanomistuksen laajuudella ja sijainnilla, tuulivoimalan vaikutuksilla kiinteistön käyttöön, tuulivoimayhtiön kanssa tehdyllä vuokrasopimuksella ja korvauskysymyksillä.

Esteellisyyttä ei synny, jos kerrot kuntalaisena mielipiteesi tuulivoimakaavasta. Hankkeen vastustaminen taloudellisella ym. henkilökohtaisella perusteella saattaa kuitenkin vaarantaa puolueettomuutesi. Sen, että kaavan laatimisella olisi yleisesti vaikutusta maaomaisuuden arvoon, ei ole myöskään katsottu synnyttävän esteellisyyttä.

                                      *                   *                   *

Esteellisyys koskee päätöksen tekemisen ohella asian valmistelua. Kaavoituksen erityispiirteiden vuoksi esteellisyyden vaikutus ulottuu lähtökohtaisesti koko kaavaratkaisuun (KHO 26.8.2016 t. 3569). Esteellisyys tuleekin arvioitavaksi jo tuulivoimakaavaa laadittaessa. Esteellisenä ei tule osallistua mihinkään asian käsittelyvaiheeseen.

Tapauksessa KHO 17.8.2017 t. 3890 kunnanhallituksen puheenjohtaja katsottiin maanomistus ja vuokrasopimus huomioon ottaen esteelliseksi. Hän oli osallistunut päätökseen tiedottaa osallisille yleiskaavan vireilletulosta ja asettaa yleisesti nähtäville osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Tapauksessa KHO 26.8.2016 t. 3569 katsottiin, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ilmenevän suunnittelualueen maanomistajille oli odotettavissa mahdollisia taloudellisia hyötyjä tai vastaavasti rakentamisrajoituksia voimaloiden rakentamisesta johtuen. Esteellisyys syntyi, kun kunnanhallituksen jäsen oli osallistunut päätökseen laittaa osayleiskaavan laajennusta ja muuttamista koskeva asia vireille sekä hyväksyä ja laittaa nähtäville osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Tapauksessa KHO 23.6.2016 t. 2807 henkilöt olivat esteellisiä ns. yleislausekejäävin perusteella. He olivat osallistuneet tuulivoimaloiden rakentamisen mahdollistavan kaava-asian valmisteluun tilanteessa, jossa he olivat maanomistuksensa vuoksi todennäköisesti saamassa tuulivoimayhtiöltä korvausta. Korvauksen määrä jäi yksityisten sovittavaksi.

                                      *                   *                   *

Vastaavasti esteellisyys voi syntyä tuulivoimalan rakennuslupapäätöksiä tehtäessä (KHO 22.8.2016 t. 3451). Kaava-alueen maanomistus ei kuitenkaan aina synnytä esteellisyyttä (mm. KHO 20.2.2017 t. 697).

Jos et pidä itseäsi esteellisenä, toimielin voi joutua päättämään asiasta. Jos jääväät itsesi, vaikka et olisi lopulta esteellinen, tämä ei ole menettelyvirhe. Jos toimielin päättää jäävätä sinut aiheetta, tämä on päätöstä rasittava menettelyvirhe. Jos siis omistat tai hallitset maata tuulivoimalan vaikutusalueella, harkitse tarkkaan, jääväätkö itsesi jo asian valmistelusta.

Sampsa Matilainen, lakimies, Kuntaliitto

Lakiklinikka on julkaistu Kuntalehdessä 11/2017

Aiemmat Lakiklinikat

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*