Tämän kysymyksen tuomari esittää oikeudessa sopimusriidan yhteydessä. Selitykseksi ei kelpaa, että meillä ei ole osaamista sopimusasioissa.

Kuntalain säännökset sopimusjohtamisesta ja sopimusten riskienhallinnasta edellyttävät, että sopimuksista huolehditaan kuten muistakin rahoista. Kyllä, tästä sopimuksissa on kyse: rahasta. Kuntien hankintasopimusten arvo on vuositasolla noin 20 mrd. €. Kun tähän lisätään loputkin kuntien solmimat sopimukset, ”rahakasa” saattaa jopa kaksinkertaistua.

Kunnan johdolla tulee olla langat käsissään sekä sopimusten johtamisessa että niiden riskienhallinnassa.

Tarvitaan toimivia sopimusprosesseja, sopimusten riskikartoitusta sekä ohjeita sopimusten valmisteluun, valvontaan, reklamointiin ja raportointiin. Nimenomaan sopimusehdoissa tulee huomioida strategisten tavoitteiden lisäksi riskit ja valvonnan kannalta merkittävät ehdot. Sopimusten vastuuhenkilöiden tehtävänä on valmistelun ja valvonnan lisäksi raportoida sopimusten toimivuudesta.

Kaiken perustan muodostaa henkilöstön sopimusosaaminen. Syntyykö päätöksen tiedoksiannolla sopimus tai mitä eroa on irtisanomisella ja purkamisella? Nämä ovat sopimusoikeuden perusteita, joihin henkilöstön on osattava vastata myös unissaan. Kunta on sopijakumppanina elinkeinonharjoittaja kuten yritykset. Siltä edellytetään samaa sopimusosaamista kuin yrityksiltä.

Tuomarin esittämään kysymykseen on helppo vastata, mikäli edellä esitetyt asiat ovat kunnossa. Tällöin sopimuskaudella eteen tulevia tilanteita on ennakoitu. Kaikkeen ei kuitenkaan voi varautua, ja kristallipalloa ei tuomarikaan edellytä. Ainoastaan näyttöä siitä, että sopimusten laadintaan on panostettu tavalla, jota elinkeinonharjoittajilta edellytetään.

Leena Hoppu-Mäenpää, lakimies, varatuomari

Kirjoitus on julkaistu Kuntalehdessä 11/2015

Aiemmat Lakiklinikat

Kuntalehden lakiklinikalla Kuntaliiton lakimiehet vastaavat yleistä mielenkiintoa herättäviin kuntatoimintaa koskeviin lakikysymyksiin. Lakiklinikka julkaistaan joka toisessa Kuntalehdessä.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*