Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista tuli voimaan 1.1.2017. Uudessa hankintalaissa erityyppisiä oikeudellisia palveluja kohdellaan eri tavalla.

Kokonaan hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle on jätetty sellaiset oikeudelliset palvelut, joita suorittavat toimijat nimetään tai valitaan tavalla, johon ei voida luontevalla tavalla soveltaa hankintasääntöjä. Lain ulkopuolella ovat ensinnäkin asianajajien ja niin kutsuttujen lupalakimiesten (laki 715/2011) tarjoamat oikeudenkäyntiasiamiespalvelut. Tämän poikkeuksen piirissä on myös näihin palveluihin välittömästi liittyvä oikeudellinen neuvonta, jos on selvää tai erittäin todennäköistä, että asiaa tullaan käsittelemään tuomioistuimessa.

Soveltamisalan ulkopuolella ovat myös välimies- ja sovittelupalvelut, julkisten notaarien suorittamat asiakirjojen varmentamis- tai todentamispalvelut, edunvalvojien tai tuomioistuimen nimeämän henkilön suorittamat oikeudelliset palvelut sekä muut sellaiset oikeudelliset palvelut, jotka liittyvät julkisen vallan käyttöön.

Hankintalain piiriin sen sijaan kuuluvat ne oikeudelliset palvelut, joita on tyhjentävästi lueteltu CPV-koodeittain hankintalain liitteessä E. Kyseisiin palveluihin kuuluvat esimerkiksi muuhun kuin tuomioistuinkäsittelyyn liittyvä oikeudellinen neuvonta tai oikeudellisten asiakirjojen ja todistusten laadinta.

Liitteen E mukaisilla muilla erityisillä palveluhankinnoilla on oma 300 000 euron kynnysarvo. Palvelut kilpailutetaan suhteellisen keveillä menettelyillä, joista säädetään tarkemmin hankintalain 12 luvussa.

Jonna Törnroos

lakimies, Kuntaliiton Julkisten hankintojen neuvontayksikkö

Artikkeli on julkaistu Kuntalehdessä 6/2017.

Aiemmat Lakiklinikka-artikkelit 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*