Turvapaikanhakijat ovat puhuttaneet viime aikoina niin mediassa kuin kunnissakin.

Monet kunnat ovat tehneet päätöksiä vastaanottokeskusten perustamisesta. Tämä on näkynyt myös julkisten hankintojen neuvontayksikköön tulleissa kysymyksissä.

EU-komission 9.9.2015 antamassa tiedonannossa käydään läpi, miten hankinnoissa voidaan ottaa huomioon turvapaikanhakijoiden määrän äkillisen lisääntymisen synnyttämät haasteet. Komission mukaan ”jäsenvaltioiden on erityisesti tyydytettävä riittävällä ja nopealla tavalla turvapaikanhakijoiden kaikkein välittömimmät tarpeet (asunnot, tavarahankinnat ja palvelut)”.

Hankintalain (348/2007) 27 §:n 1 mom. 3-kohdan mukaan hankintayksikön on mahdollista tehdä suorahankinta, jos ”sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi”.

Täyttyvätkö kriteerit turvapaikanhakijoiden osalta?

Tiedonannon mukaan ensisijaisesti tulee arvioida, onko tilanne sellainen, johon hankintayksikkö ei ole voinut ennalta riittävästi varautua. Yleisesti turvapaikanhakijoiden ennakoimaton määrä saattaa olla sellainen peruste, joka täyttää kyseiset tunnusmerkit. Hankinnan tulee myös olla luonteeltaan sellainen, jossa ei ole mahdollista noudattaa hankintamenettelyjen yleisiä määräaikoja.

Komissio toteaa erikseen, että myös nopeutetut menettelyt lyhennetyillä määräajoilla ovat sellaisia, joita voisi noudattaa.

Komissio korostaa, että jos käytetään em. suorahankintaperustetta, tulee hankinta tehdä ainoastaan rajoitetuksi ajaksi ja vain siten kuin on ehdottoman välttämätöntä.

Jokaisen hankintayksikön on arvioitava itse, onko kyseessä äärimmäisen kiireen tunnusmerkkien ja siten suorahankintaperusteen täyttyminen.

Tiedonannon tarkan sisällön löydät mm. verkkosivuiltamme www.hankinnat.fi.

Katariina Huikko, johtava lakimies

Kirjoitus on julkaistu Kuntalehdessä 11/2015

Aiemmat Lakiklinikat

Kuntalehden lakiklinikalla Kuntaliiton lakimiehet vastaavat yleistä mielenkiintoa herättäviin kuntatoimintaa koskeviin lakikysymyksiin. Lakiklinikka julkaistaan joka toisessa Kuntalehdessä.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Kysymys Lakiklinkalle!
    Voiko Maahanmuuttovirasto tehdä sopimuksen yksityisen palveluntarjoajan kanssa koskien Vastaanottokeskuksen perustamista, jos palveluntarjojalla on luottotiedoissa riskiluokitus RL5, erittäin suuri konkurssi riski???

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*