Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Tarkoituksena on päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus koskee kunnanhallituksen ja MRL:ssä tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä ja varajäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää.

Tarkastuslautakunta valvoo velvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Kuntaliitolla on tarkentava ohjeistus asiasta.

MainosPoliittisen edustautumisen tärkeä tarkoitus on erilaisten intressien kanavoituminen kunnan päätöksentekoon. Sidokset yritys- ja yhdistystoimintaan ovat hyödyllisiä kosketuspintoja kunnallishallinnon ulkopuolelle. Verkostot ovat osa normaalia toimintaa.

Sidoksiin voi kuitenkin liittyä epäterveitä piirteitä, jos päätöksenteon vaikuttimena on esimerkiksi sidonnaisuuteen liittyvä kiitollisuudenvelka tai taloudellinen riippuvuussuhde. Vuorovaikutus voi muuttua rakenteelliseksi korruptioksi, jos päätöksenteon rakenteet sisältävät puutteita, jotka mahdollistavat korruptiivista käyttäytymistä.

Yleisessä tietoverkossa olevan sidonnaisuusrekisterin avulla kuntalaiset voivat tarkkailla hyvän hallinnon noudattamista ja päätöksenteon pohjautumista yhteiseen etuun sekä esteellisyystilanteita. Sääntely vahvistaa poliittisen järjestelmän luotettavuutta kunnissa.

MainosMervi Kuittinen, johtava lakimies, Kuntaliitto

Kirjoitus on julkaistu Kuntalehdessä 6/2016

Aiemmat Lakiklinikat

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*