Sote- ja maakuntauudistuksen myötä sopimusten määrä lisääntyy entisestään. Kunnat ja maakunnat rinnastetaan sopijakumppaneina elinkeinonharjoittajiksi. Siksi niiden henkilöstöltä edellytetään yhtä syvällistä sopimusoikeuden osaamista kuin yrityksissä.

Maakuntalain ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun voimaanpanolain luonnoksen mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 31.12.2017 maakunnalle yksityiskohtainen selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen sopimuksistaan. Säännöstä sovelletaan myös kuntayhtymiin muutamin poikkeuksin. Sopimusten etsiminen ja selvityksen tekeminen kannattaa aloittaa heti! Näin jää riittävästi aikaa mahdollisten kadoksissa olevien sopimusten etsimiseen. Suullisten sopimusten siirtäminen voi olla käytännössä mahdotonta. Mikäli sopimus on siis tehty suullisesti, tulee laatia kirjallinen sopimus.

Lain esitöistä ei käy ilmi, mitä ”yksityiskohtaisella selvityksellä” tarkoitetaan. Ajatuksena on, että maakunta saa käsityksen olemassa olevista sopimuksista, sopijakumppaneista, sopimuksen kestosta, velvoitteista ja riskeistä. Mikäli sopimukseen sovelletaan kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta annettua lakia, selvityksessä kannattaa mainita, että lain edellyttämä irtisanomisehto on lisätty sopimukseen. Maakunta voi selvityksen saatuaan pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja.

Sopimusten riskienhallinta ja sopimusjohtaminen ovat jatkossa entistä enemmän johtamisen arkea. Hallinnollisen päätöksenteon rinnalle on noussut sopimuksiin perustuva johtaminen. Siinä pelisäännöt ovat tyystin toisenlaiset kuin mihin on totuttu. Kuntaliitto onkin laatinut jäsentensä avuksi sopimussuosituksen (2016) ja sähköisen sopimusprosessimallin (2013). Jäsenten apuna ovat myös Kuntaliiton siviilijuridiikkaan erikoistuneet lakimiehet.

Leena Hoppu-Mäenpää, johtava lakimies, Kuntaliitto

Kirjoitus on julkaistu Kuntalehdessä 13/2016

Aiemmat lakiklinikka-kirjoitukset

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*