Lähtökohtaisesti ei: Yritys on sidottu antamaansa tarjoukseen. Sen jälkeen kun hankintayksikkö on ottanut selon tarjouksesta, yritys ei voi vetäytyä kisasta ilman seuraamuksia.

Yrityksen kieltäytyessä hankintapäätöksen jälkeen sopimuksen solmimisesta kyse ei ole sopimussuhteessa aiheutetusta vahingosta, koska hankintasopimus syntyy kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Yrityksen korvausvelvollisuus syntyy sopimuksentekorikkomuksen perusteella. Kieltäytynyt yritys voi joutua korvaamaan hankintayksikölle hinnaneron, joka on sen ja toiseksi tulleen tarjouksen hintojen välinen erotus.

Vapautuakseen korvausvelvollisuudesta yrityksen tulee näyttää, että asiassa on tapahtunut merkittävä ja yllättävä olosuhdemuutos, joka antaa aihetta tarkastella korvauksen määräytymistä toisin. Vaikka yritys pystyisi näyttämään tällaisen tilanteen olevan käsillä, se voi olla velvollinen korvaamaan kuluja, joita hankintayksikölle on aiheutunut yrityksen menettelyn johdosta.

Hankintayksiköt voivat pyrkiä estämään näitä tilanteita tarjouspyynnön kirjauksilla, kuten toteamalla, että sillä on oikeus valita kilpailussa toiseksi tullut tarjous, mikäli voittanut yritys ei allekirjoita sopimusta hankintayksikön ilmoittamassa määräajassa. Kannattaa myös mainita, että hankintayksikkö tulee tällöin vaatimaan yritykseltä vahingonkorvausta.

Joissakin hankinnoissa voi jopa harkita kirjausta, jonka mukaan tarjoaja sitoutuu maksamaan korvausta X euroa, mikäli se valitaan kilpailussa voittajaksi ja se kieltäytyy tämän jälkeen allekirjoittamasta hankintayksikön kanssa sopimusta tarjouspyynnössä mainituin ehdoin.

Leena Hoppu-Mäenpää, lakimies, varatuomari

Kirjoitus on julkaistu Kuntalehdessä 5/2015.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*