Hallinto-oikeus kumosi päätöksen yksimielisesti, mutta äänesti perusteluista.


Opetus- ja kulttuuriministeriö valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä, joka kumosi Kansallisen audiovisuaalisen instituutin Kavin johtajan nimittämispäätöksen.

– Valitusluvan ja valituksen perusteena on oikeuskäytännön yhtenäisyys, ministeriö tiedottaa.

Vielä vajaa kuukausi sitten, oikeuden päätöksen yhteydessä, ministeriö ilmoitti myöntyvänsä oikeuden päätökseen ja käsittelevän johtajanimityksen uudelleen, kun oikeuden päätös on lainvoimainen.

Mutta tämän viikon alussa ministeriö päättikin siis valittaa päätöksestä.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Opetus- ja kulttuuriministeriö nimitti Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille johtajan syksyllä 2022. Johtajaksi valittiin filosofian tohtori Riitta Vanhatalo viiden vuoden määräajaksi.

Nimityksestä tehtiin kolme valitusta Helsingin hallinto-oikeuteen.

Päätös kumottiin kolmen muun virkaa hakeneen henkilön valituksista. Valituksissa oli vedottu muun muassa siihen, ettei virkaan nimitetty täyttänyt viran kelpoisuusvaatimuksia.

Lisäksi valituksissa oli katsottu, että ansiovertailu oli tehty virheellisesti ja päätöksellä oli naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain vastaisesti syrjitty hakijana ollutta miestä.

Lainvastainen päätös

Hallinto-oikeus käsitteli valitukset ja arvioi lopulta, että ministeriö oli ylittänyt harkintavaltansa ja nimityspäätös oli siten lainvastainen.

Kun virkaan nimitettyä ei voitu pitää päätöksestä valittanutta mieshakijaa ansioituneempana, asiassa oli syntynyt myös tasa-arvolaissa tarkoitettu syrjintäolettama.

Ministeriön menettelyä oli pidettävä myös tasa-arvolaissa kiellettynä syrjintänä, hallinto-oikeus tiedotti perusteluistaan.

Hallinto-oikeus kumosi päätöksen johtajanimityksestä yksimielisesti, mutta äänesti perusteluista. Yksi hallinto-oikeuden jäsenistä katsoi, että virkaan nimitetty täytti asetuksessa säädetyt kelpoisuusvaatimukset, mutta piti muiden jäsenten tavoin ansiovertailua puutteellisuudessaan lainvastaisena.

Kavi tunnetaan entisenä elokuva-arkistona, jonka tehtäviin kuuluvat nykyisin myös mediakasvatustyön edistäminen, elokuvien esitystoiminta muun muassa Oodi-kirjaston Kino Reginassa, tv-historian ylläpito sekä elokuvien ja muiden vastaavien ikärajaluokittelujen valvonta.

Lue myös:

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*