Toisin sopimisen oikeus tarkoittaa mahdollisuutta sopia yrityksessä yhdessä paikallisesti toisin kuin työehtosopimukseen on kirjattu. Kuva: Pixabay

Lainsäädännön arviointineuvosto on vastaanottanut luonnoksen hallituksen esityksestä, jolla on tarkoitus lisätä paikallisen sopimista työpaikoilla.

Arviointineuvoston lausunnon jälkeen lakiluonnos viimeistellään työ- ja elinkeinoministeriössä.

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa tavoitteena olevan, että hallitus antaa esityksen eduskunnalle elokuussa 2024.

Hallituksen tavoitteena on tehdä paikallisesta sopimisesta mahdollista yhdenvertaisesti kaikissa yrityksissä riippumatta siitä, kuuluuko yritys työnantajaliittoon tai millainen työntekijöiden edustus yrityksessä on.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Paikallisen sopimisen käsitettä ei ole määritelty lainsäädännössä.

Usein paikallisella sopimisella tarkoitetaan työpaikkakohtaista sopimista jostakin työehtosopimuksen määräyksestä, kuten työajoista, vuosilomista tai palkoista.

Sisältömuutoksia

Lakiluonnosta on kehitetty jatkovalmistelussa

Lakiluonnosta valmisteltiin kolmikantaisessa työryhmässä, joka ei ollut työssään yksimielinen.

Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti työryhmän mietinnöstä lausuntokierroksen 1.3.–12.4.2024. Lausuntokierroksen jälkeen lakiluonnokseen on tehty sekä sisällöllisiä että teknisluonteisia muutoksia.

Keskeisimmät muutokset liittyvät siihen, kuka työntekijöiden puolelta voi tehdä paikallisen sopimuksen työnantajan kanssa.

Lakiluonnoksen mukaan sopimus voitaisiin tehdä luottamusvaltuutetun kanssa, mikäli työntekijöillä ei olisi valittuna työehtosopimuksessa tarkoitettua henkilöstön edustajaa.

Lausuntokierroksella olleesta esitysluonnoksesta poiketen sopimusta ei voitaisi tehdä henkilöstön kanssa yhdessä.

Lisäksi paikallisten sopimusten valvontaa järjestäytymättömissä yrityksissä tehostettaisiin.

Työnantajan olisi toimitettava henkilöstön edustajan kanssa tehty paikallinen sopimus työsuojeluviranomaiselle. Velvollisuuden laiminlyönnistä määrättäisiin työnantajalle laiminlyöntimaksu, ministeriö tiedottaa.

”Elävälle elämälle vieras ehdotus”

Suomen Yrittäjät tiedottaa, että se ei ole tyytyväinen jatkovalmistelussa tehtyihin muutoksiin, jotka poikkeavat lausuntokierroksella olleesta esitysluonnoksesta.

Lausuntokierroksella olleesta esitysluonnoksesta poiketen sopimusta ei voitaisi tehdä henkilöstön kanssa yhdessä.

– Jatkovalmistelussa siihen on tehty kummallisia muutoksia, jotka tekevät paikallisesta sopimisesta tarpeettoman vaikeaa pienissä yrityksissä, johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.

Esitysluonnosta on muutettu jatkovalmistelussa siten, että jatkossa työehtosopimuksen mahdollistamista joustoista ei olisi mahdollisuutta sopia henkilöstön kanssa yhdessä – säännöllisen työajan järjestelyitä lukuun ottamatta.

Tämä on huono muutos, Suomen Yrittäjät ottaa kantaa.

– Tämä on todella omituinen ja elävälle elämälle vieras ehdotus. Valtaosa työnantajayrityksistä on pieniä, muutaman hengen yrityksiä, joissa sopiminen yhdessä ilman edustajaa on kaikkein luontevin tapa. Nyt tätä ei aiota mahdollistaa, vaan työntekijöiden pitäisi valita sopimiseen edustaja. Tämä valuvika pitää viimeistään eduskuntavaiheessa korjata, Makkula vaatii.

– Ehdotus ei vastaa hallitusohjelmaa, jossa nimenomaisesti todetaan, että paikallinen sopiminen mahdollistetaan yritystasolla niin, että sopijana voi olla luottamusmies, luottamusvaltuutettu, muu henkilöstön valitsema edustaja tai koko henkilöstö, hän jatkaa.

Liikaa valvontaa

Sekään ei Suomen Yrittäjien mukaan ole tarkoituksenmukaista, että työnantajan tulisi toimittaa tehty paikallinen sopimus työsuojeluviranomaiselle.

– Mielestämme nykysääntelyn mukainen valvontajärjestelmä olisi riittävä. Eduskuntavaiheeseen jää vielä tehtävää ja muutoksia esitykseen tarvitaan, Makkula sanoo.

– On selvää, että edelleen tarvitaan toisin sopimisen oikeus. Se jää seuraavan hallituksen tehtäväksi.

Toisin sopimisen oikeus tarkoittaa mahdollisuutta sopia yrityksessä yhdessä paikallisesti toisin kuin työehtosopimukseen on kirjattu.

Lue myös:

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*