Säkylän kunnanvaltuusto lakkautti alkuvuodesta 2021 talous- ja hallintojohtajan viran siten, että silloisen viranhaltijan virkasuhde päättyi 30.4. 2021. Kaikki ei mennyt kuitenkaan putkeen ja nyt Vaasan hovioikeus on määrännyt kunnan maksamaan 30 000 euron hyvityksen yhteistoimintatoimintalain rikkomisesta. Lisäksi kunnan maksettavaksi tuli molempien osapuolten oikeudenkäyntikulut niin käräjä- kuin hovioikeudesta.

Satakunnan käräjäoikeus oli katsonut keväällä 2023 antamassaan ratkaisussa, että kunnan laiminlyönti asiassa oli siinä määrin vähäinen, ettei yhteistoimintalain rikkomisesta määrättävälle hyvitysmaksulle ei ollut perustetta, sillä irtisanottu henkilö oli toiminut myös kunnan henkilöstöpäällikkönä ja hänen oli täytynyt olla tietoinen tarjolla olevista työllistymistä tukevista julkisista työvoimapalveluista.

Päätös valmiina

Loppuvuodesta 2020 kunnassa käytiin kahdet yhteistoimintaneuvottelut, joissa viran lakkauttaminen oli esillä. Tuoreen tuomion perusteella kunta rikkoi lakia yhteistoimintaneuvotteluja käydessään, sillä talous- ja hallintojohtajan irtisanominen olivat säästöjä etsittäessä ainoa toimenpide, jota neuvotteluissa harkittiin.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Hovioikeuden mukaan kummallakaan loka-marraskuussa 2020 järjestetyillä neuvottelukerroilla ei etsitty vaihtoehtoja irtisanomiselle. Viime viikolla annetun ratkaisun mukaan päätös henkilön irtisanomisesta oli tehty jo ennen yt-neuvottelujen aloittamista.

Hovioikeuden ratkaisusta ilmenee, että kunnassa oltiin tyytymättömiä talous- ja hallintojohtajan työskentelyyn. Vuonna 2016 virassa aloittanut nainen oli saanut joulukuussa 2017 kirjallisen varoituksen velvollisuuksien ja työtehtävien laiminlyönnistä. Helmikuussa 2019 työnantaja oli antanut hänelle vakavan huomautuksen puutteellisesta virkatehtävien hoitamisesta.

Talous- ja hallintojohtaja oli puolestaan tehnyt saamansa vakavan huomautuksen jälkeen työnantajalle ilmoituksen epäasiallisesta kohtelusta. Toukokuussa 2019 nainen oli tehnyt aluehallintovirastolle valvontapyynnön työssään kokemastaan kuormituksen ja epäasiallisesta kohtelusta.

Tulehtuneet henkilösuhteet

Hovioikeudessa kuultu kunnanjohtaja Teijo Mäenpää oli kertonut hänelle olleen hyvät välit talous- ja hallintojohtajan kanssa ja että kaikki keskustelut oli käyty hyvässä hengessä. Mäenpää vakuutti oikeudessa yhteistyön olleen irtisanotun viranhaltijan kanssa helppoa ja sujuvaa.

Hovioikeus ei selitystä kuitenkaan uskonut, vaan päätöksessä todetaan johtavien viranhaltijoiden välien olleen tulehtuneet ja riitaiset. Tämä kävi hovioikeuden mukaan ilmi Turun hallinto-oikeuden aiemmin antamasta päätöksestä irtisanomista koskien.  

Säkylän kunnan ja ex-talous- ja hallintojohtajan välistä kiistaa irtisanomisesta on käsitelty myös hallinto-oikeudessa. Turun hallinto-oikeuden lainvoimaisen päätöksen mukaan viranhaltijan virkasuhdetta ei päätetty henkilöön liittyvästä syystä. KHO ei antanut asiassa valituslupaa.

Säkylän kunta perusti uuden hallintojohtajan viran 1.1.2024 alkaen. Vaasan hovioikeuden ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen, vaan siihen voi hakea muutosta korkeimmasta oikeudesta, mikäli se myöntää asiassa valitusluvan.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*