Vaikka asioita välillä kunnallisessa päätöksenteossa salataan, niin jotain täytyy kertoa, jotta yleisö voi pyytää asiaan liittyen lisätietoja.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen on kiinnittänyt huomiota Pielaveden kunnan verkkosivuilla julkaistujen kunnanhallituksen esityslistojen ja pöytäkirjojen salassa pidettävien asiakohtien riittävään kuvaamiseen eli otsikointiin. Maaliskuun puolivälin jälkeen antamassaan ratkaisussa apulaiskanslerin sijainen muistuttaa, että vaikka asia salainen, niin kunnan verkkosivuilla julkaistun esityslistan ja pöytäkirjan asiaotsikossa asiakohdan sisältöä tulee kuvata siten, että yleisöllä on otsikon perusteella mahdollisuus pyytää asiasta lisätietoja.

Sama henkilö oli tehnyt asiasta kaksi kantelua keväällä 2022. Asiasisältöä ei kunnan nettisivuilla olleissa kokousasiakirjoissa ollut mitenkään yksilöity, vaan asia oli otsikoitu: ”Salassapidettävä asia”. Lisäksi oli mainittu julkisuuslain kohta, jonka perusteella salaaminen oli tehty.

Oikeuskanslerin virastolle antamassaan selvityksessä kunta ilmoitti olevansa tietoinen väärin toimimisesta, mutta asiakohtien jääneen yksilöimättömiksi asiankäsittelyjärjestelmämuutokseen liittyneiden ongelmien vuoksi.

Samassa yhteydessä apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kunnan huomiota hallintolain ja julkisuuslain säännösten noudattamiseen tiedustelujen ja asiakirjapyyntöjen käsittelyssä. Hän tulkitsi kunnan antamaa selvitystä siten, että se ei ollut vastannut kantelijan lähettämään tiedustelun ja asiakirjapyynnön sisältäneeseen sähköpostiviestiin.

MainosApulaisoikeuskanslerin sijaisen ratkaisu kokonaisuudessaan

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*