Kesken hankintamenettelyn tarjouspyyntöön tehty muutos on pistänyt Sosterin diabetestarvikkeiden uusiksi. KHO antoi asiassa vuosikirjapäätöksen viime viikolla, lähes kolme vuotta maaliskuussa 2019 tehdyn hankintapäätöksen jälkeen.

Sosteri eli Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisi joulukuussa 2017 EU-hankintailmoituksen, joka koski diabeteskulutustarvikkeiden, insuliinipumppujen ja niissä käytettävien tarvikkeiden, verensokeriliuskojen ja -mittareiden sekä pistolaitteissa käytettävien lansettien hankintaa. Pian ilmoituksen julkaisun jälkeen ilmoitusta korjattiin siten, että tarjouspyynnöstä poistettiin erään tuoteryhmän osalta vaatimus, jonka mukaan galaktoosi ei saa häiritä määritystä. Kyseiset tarvikkeet olivat tulossa diabetespotilaiden omaan kotikäyttöön, joten tarjouspyynnössä mainitulla ehdottomalla vaatimuksella ei ollut merkitystä.

Tehdystä muutoksesta julkaistiin EU-korjausilmoitus ja korjattu tarjouspyyntö, minkä lisäksi tarjousten jättämiselle varattua aikaa jatkettiin. Hankintayksikön mukaan muutoksesta oli lähtenyt tieto hankinnasta kiinnostuneille myös sen käyttämän sähköisen kilpailutusjärjestelmän kautta.

Kuntayhtymähallitus teki hankintaa koskevat päätökset maaliskuussa 2019 ja valitsi kumppanikseen Roche Diagnostics Oy:n. Koko hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 1 237 000 euroa.

MainosTarjouskilpailusta ulos suljettu Ascensia Diabetes Care Finland Oy valitti hankinnasta markkinaoikeuteen. Valittaja esitti, että hankintayksikkö oli syrjivällä tavalla poistanut alkuperäisessä tarjouspyynnössä olleen pakollisen vaatimuksen siitä, että galaktoosi ei saa häiritä mittaustuloksia. Yhtiön mukaan hankintayksikkö oli syrjivällä tavalla räätälöinyt tarjouspyynnön voittaneelle tarjoajalle sopivaksi.

Valittaja oli lisäksi esittänyt, että potentiaalisilla tarjoajilla ei ole enää syytä seurata korjausilmoituksia sen jälkeen, kun ne ovat todenneet, että niiden tuotteet eivät täytä tarjouspyynnön pakollisia vaatimuksia. Hankintapäätöksestä valittanut yhtiö myös arvioi, ettei hankintayksikön käyttämä sähköinen kilpailutusjärjestelmä ei toimi aukottomasti.

Markkinaoikeus kumosi kuntayhtymähallituksen tekemän hankintapäätöksen kesäkuussa 2020. Samalla se kielsi Sosteria laittamasta tekemäänsä päätöstä täytäntöön 50 000 euron uhkasakon voimin.

Alkuperäisen hankintakilpailun voittanut yhtiö vei markkinaoikeuden ratkaisun korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Viime viikolla antamallaan päätöksellä KHO piti voimassa markkinaoikeuden ratkaisun.

KHO katsoi markkinaoikeuden tapaan, että Sosteri oli menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Tarjouspyyntöön oli tehty oleellisia muutoksia hankintamenettelyn kuluessa julkaistulla korjausilmoituksella ja korjatulla tarjouspyynnöllä, ilman että uutta hankintamenettelyä oli käynnistetty.

Ratkaisu kokonaisuudessaan KHO sivuilla

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*