Eija Liikamaa jätti Taivalkosken kunnanjohtajuuden henkilökohtaisista syistä.

Huhtikuun lopulla Taivalkosken kunnanjohtajaksi valittu Eija Liikamaa on irtisanoutunut virastaan. Taivalkosken kunnan nettisivuilla julkaistun tiedotteen mukaan Liikamaa on irtisanoutunut virasta koeajalla henkilökohtaisten syiden vuoksi.

Keskiviikkona julkaisemassaan tiedotteessa Liikamaa perustelee ja taustoittaa ratkaisuaan. Alkuinnostus karisi nopealla tahdilla, kun totuus kunnan hallintoresursseista paljastui. Kunnan taloudellisista ja toiminnallisista resursseista oli tullut perin erilainen käsitys rekrytointiprosessin aikana.

-Konkreettisesti aloin miettimään työtäni, kun minulle tuli vieras, joka kertoi oman näkemyksensä epäselvyyksistä kunnan toiminnassa. Voin sanoa, että tuon kohtaamisen jälkeen minulle selvisi se, että olen tullut ihan eri virkaan, mihin luulin tulleeni. Kohtaaminen oli todella erikoinen ja sen aikana minuun ”istutettiin pelon siemen”. Uskon, että Suomessa on useita kunnanjohtajia, joiden sisällä on sama ”pelon siemen”, Eija Liikamaa kirjoittaa.

Lakitaustalle kysyntää

Eija Liikamaa ehti toimia kunnanjohtajan virassa vain parin viikon ajan ennen irtisanoutumistaan. Haaste Taivalkoskella oli liian suuri.

-Koska kunnanjohtaja vastaa viimekädessä kaikesta kunnan toiminnasta aloin ymmärtää, etten tule selviämään Taivalkoskella 9 vuoden kunnallisella työkokemuksella hankkimillani taidoilla. Käsitin, että täällä tarvitaan erityisesti vahvan lakitaustan omaava viranhaltija. Kunnanjohtajan työhön kuului myös hallintopäällikön tehtävistä asiavalmistelun osuus, Liikamaa perustelee ratkaisuaan.

Eija Liikamaa on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri ja nyt hän palaa takaisin Kauhajoelle hyvinvointijohtajan virkaan.

Taivalkosken kunnanhallitus kokoontuu tänään ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään asiaa ja se tekee torstaina kokoontuvalle valtuustolle esityksen kunnanjohtajan tehtävien hoitamisesta siihen saakka, kunnes virka saadaan täytettyä.

Alun perin valtuuston kokouksessa piti käsitellä Liikamaan ja Taivalkosken kunnan välistä johtajasopimusta, mutta nyt tuota pykälää ei tarvitse käsitellä. Eija Liikamaan valinta kunnanjohtajaksi oli yksimielinen, eikä päätöksestä valitettu.

Taivalkosken kunnanjohtajan virka tuli avoimeksi, kun Kaisu Lehtinen-Nevalainen irtisanoutui maaliskuussa. Taivalkosken valtuusto valitsi Lehtinen-Nevalaisen kunnanjohtajaksi syyskuussa 2018.

Eija Liikamaan tiedote kokonaisuudessaan:

Tiedote irtisanoutumisestani 29.6.2022

Irtisanoutumiseni Taivalkosken kunnanjohtajan virasta on aiheuttanut niin suuren huomion, että olen tämän tiedotteen velkaa Taivalkosken asukkaille. Olen sopinut valtuuston puheenjohtaja Harri Karjalaisen kanssa, että kirjoitan tiedotteen myös kunnanhallitukselle, jotta asiat saavat oikean taustan. Kerron siis tämän kirjeen kautta oman henkilökohtaisen syyn irtisanoutumiseeni. Erään taivalkoskelaisen sanoin: ”Tässä on vain jäävuoren huippu.”

Tulin Taivalkosken kunnanjohtajan virkaan yksimielisellä päätöksellä, haastattelun ja oman pohjatyöni vuoksi minulla oli suuret odotukset kunnanjohtajan mahdollisuudesta lähteä kehittämään kunnan organisaation toimintaa ja henkilöstön hyvinvointia sekä yritysyhteistyötä yhdessä luottamusorganisaation kanssa. Myös kunnan taloudelliset resurssit pitivät ennakkotietojen mukaan olla hyvät. Olin innoissani tulossa tapaamaan asukkaita ja tutustumaan kylien elämään.

Heti ensimmäisenä työpäivänä kävi ilmi, että hallinnossa on aivan liian vähän työntekijöitä. Mm. hallintopäällikköä ei ole. Työtaakka on valtava ja uuden ulkopuolelta tulevan johtajan perehdyttäminen hallinnon toimintaan kaiken muut työn ohella todellakin haastavaa. Vt. kunnanjohtaja Harri Karjalainen hoiti erinomaisen hienosti asioiden läpikäynnin, josta sain hyvät lähtökohdat työlleni. Yllätyksenä tuli, kuinka haastavassa tilanteessa Taivalkoskella ollaan sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Jo ennen aloitustani Taivalkoskesta kirjoitettiin huolestuttavia lehtiotsikoita kunnan toiminnasta. Konkreettisesti aloin miettimään työtäni, kun minulle tuli vieras, joka kertoi oman näkemyksensä epäselvyyksistä kunnan toiminnassa. Voin sanoa, että tuon kohtaamisen jälkeen minulle selvisi se, että olen tullut ihan eri virkaan, mihin luulin tulleeni. Kohtaaminen oli todella erikoinen ja sen aikana minuun ”istutettiin pelon siemen”. Uskon, että Suomessa on useita kunnanjohtajia, joiden sisällä on sama ”pelon siemen”.

Koska kunnanjohtaja vastaa viimekädessä kaikesta kunnan toiminnasta aloin ymmärtää, etten tule selviämään Taivalkoskella 9 vuoden kunnallisella työkokemuksella hankkimillani taidoilla. Käsitin, että täällä tarvitaan erityisesti vahvan lakitaustan omaava viranhaltija. Kunnanjohtajan työhön kuului myös hallintopäällikön tehtävistä asiavalmistelun osuus.

Pöydälläni oli mm. seitsemän valtuustoaloitteita, jotka oli jätetty tammikuussa edellisen kunnanjohtajan ja hallintopäällikön valmisteluun. Erään valtuuston edustajan mukaan aloitteet on tehtailtu sitä varten, ettei kunnanjohtaja ollut toiminut tarpeeksi ripeästi. Aloitteiden asiat ja kehittämisideat olivat sinänsä hyviä ja oikeita, mutta niiden määrä ja pelkästään käsittelyyn käytettävä aika eivät ole tasapainossa. Valmistelin aloitteista kuusi kunnanhallituksen 21.6. sovittuun kokoukseen. Yhteensä kokouksessa oli 30 pykälää.

Jokainen valmistelutyötä tehnyt tietää kuinka paljon menee aikaa siihen, että etsit valmistelun pohjaksi lakitekstejä ja raportteja. Huolellisuus on ensiarvoisen tärkeää, jotta asia menevät oikein. Siitäkin huolimatta valmisteluun jäi aukkoja, jotka otetaan varmasti esille valtuustokäsittelyssä.

Näiden kuuden aloitteen lisäksi valmisteluun jäi vielä aloite erityistilintarkastuksesta teknisen toimen ja kunnan osakeyhtiöiden osalta vuosilta 2016 – 2022. Lisäksi aloitteessa esitettiin kaikkien kunnan vuokrasopimusten läpikäyntiä ja yhtiöiden hallinnon perkaamista. Se ei ehtinyt enää listalle, koska se vaatii pitemmän valmisteluajan ja myös tilintarkastuksen kilpailutuksen.

Kunnanjohtajan työ on kokonaisvaltaista ja, kuten olen todennut, olen naimisissa työni kanssa. Mutta, jos työhön ei riitä työaika 24/7, on sitä mahdotonta hoitaa.

Päällimmäiseksi kysymykseksi tässä nousee siis se, miten ja missä ajassa hoidan sitä oikeaa kunnanjohtajan työtä? Millä ajalla järjestän strategiatyön seminaarit ja muun osallistamisen tapahtumat? Koska hoidan yhteistyötä yrittäjien, muiden kuntien ja maakunnan kanssa? Miten ja koska kuulen kuntalaisia? Minun käsityksen mukaan vuorokauteen ei saa lisätunteja.

Koeaika on sekä työantajan että työntekijän oikeus harkinta sitä, vastaako työ ja yhteistyö odotuksia. Minun oli päätettävä jäänkö tekemään selvityksiä ja perkauksia, joista oli vain murto-osa tuossa edellä ja unohdan, että minut valittiin yksimielisesti kunnanjohtajaksi, joka kehittää, luo suhteita ja osallistaa henkilökuntaa ja kuntalaisia.

Näissä olosuhteissa päätin, että sekä minun että Taivalkosken kunnan parhaaksi on parempi, että päätän virkasuhteeni jo alkumetreillä.

Kiitokset Taivalkosken kunnan henkilökunnalle, valtuuston pj. Harri Karjalaiselle ja muille luottamushenkilöille tuesta, jonka sain.

Eija Liikamaa

AIHEESTA AIEMMIN: