Vakinaiset ja määräaikaiset opettajat ovat usein eriarvoisessa asemassa kesän ajan palkkauksessa.

Työpaikkailmoitus kertoo, että Veromäen kouluun Vantaalle haetaan luokanopettajan sijaista. Määräaikaisen työsuhteen kesto on 9.8.2021–21.12.2021. Ilmoituksen lopussa kerrotaan, että tehtävä tulee jatkumaan 10.1.2022 alkaen 4.6.2022 asti.

Työsuhde on toisin sanoen voimassa syksyn ja kevään mutta se katkeaa joululoman ajaksi.

Ilmoitus herätti närää nuorissa, vastavalmistuneissa opettajissa: tätäkö työelämä käytännössä on?

Keskustelu määräaikaisten opettajien lomista on ryöpsähtänyt jälleen kesäloman lähestyessä. Tänä keväänä keskustelua on vauhdittanut julkisuudessa muun muassa espoolaisen lukion apulaisrehtorin Antti Koskisen mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa sekä hänen twiittinsä.

Koskinen kirjoitti HS:ssä mielipiteenään, kuinka määräaikaisten opettajien kesätyöttömyys on opetusalan häpeäpilkku. Hän kysyi, voisiko opettajien seuraavan palkankorotuksen käyttää kokonaan siihen, että kaikki opettajat saavat palkkaa kesältä samoin ehdoin.

Hän huomautti, että määräaikaiset opettajat tekevät samaa työtä kuin vakituiset viranhaltijat mutta suuri osa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevistä opettajista ilmoittautuu kesäksi työttömäksi.  Heille kertyy vähemmän eläkettä, ja he saavat palkan vuosisidonnaiset lisät hitaammin.

Hän vaati kuntatyönantajia ja Opetusalan ammattijärjestöä OAJ:tä lopettamaan syrjimisen sekä eduskuntaa puuttumaan tältä osin työlainsäädäntöön.

Oikeus tulla kesäksi töihin

OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos vastasi Koskiselle, kuinka opettajien opetusvelvollisuuksiin perustuva työaikajärjestelmä on poikkeuksellinen. Sen piirissä oleviin ei sovelleta vuosilomalakia.

OAJ osallistui keskusteluun myös Twitterissä.

– Laskennallista vuosilomaa ei ole mahdollista siirtää esimerkiksi äitiys- ja perhevapaiden vuoksi. Tämän takia perhe- tai hoitovapaalla olevalla opettajalla on oikeus palata töihin kesäkeskeytyksen ajaksi, Lindroos selvittää HS:n mielipidevastauksessaan.

Näin moni vakituisen viran saanut opettaja myös tekee.

”Samasta virasta ei voida maksaa kahta palkkaa”

Kuntatyönantajien johtava työmarkkinalakimies Teija Metsäranta sanoo, että tuossa on myös syy siihen, miksi määräaikaiset jäävät loma-ajalta ilman palkkaa: vakituisessa virkasuhteessa olevat opettajat voivat hakea virkavapaata siten, että virkavapaus päättyy samaan aikaan opetuksellinen ajan kanssa ja alkaa jälleen elokuussa koulujen alkaessa.

Toisin sanoen opettajat palaavat virkavapaaltaan, esimerkiksi vanhempainvapaaltaan, kesäajan palkkauksen ajaksi.

Metsäranta toteaa, että työnantajan ei ole mahdollista maksaa samasta virasta kesäajalta palkkaa kahdelle ihmiselle, joista kumpikaan ei ole virkavapaalla.

– Palkkaa on pakko maksaa vakituiselle, jolla on oikeus keskeyttää virkavapaansa. Kahden palkan maksaminen ei olisi hyvää kunnan talouden hoitoa mutta ei siis edes mahdollista.

Metsäranta huomauttaa, että opettajien työaikajärjestelmä poikkeaa tavanomaisesta. Opettajalla ei ole oikeutta vuosilomaan, vaan sen korvaa palkallinen keskeytysaika. Vuoden työt tehdään 38 viikon aikana, muu aika on palkallista lomaan rinnastuvaa aikaa.

– Jos kokonaisuutta ei oteta huomioon ja siitä nostetaan esille vain yksittäinen asia ja verrataan muihin, tilanne on aika vino.

Keskusteluissa unohtuu hänen mielestään esimerkiksi se, että opettajalla, joka ei ole ollut päivääkään lukuvuoden työaikana töissä, on oikeus tulla töihin kesäksi ja saada kesän ajalta täyden palkan. Tällaisia vuosia voi olla perhevapaatilanteissa useampi peräkkäin.

Hänen mielestään kesäajan palkkaus nostetaan esille tarkoitushakuisesti ja samaan aikaan jätetään kertomatta esimerkiksi, että määräaikaiset saavat viikon palkallisen syysloman, vaikka olisivat aloittaneet töissä elokuussa.

”Saavutetuista eduista ei tingitä”

Metsäranta sanoo, että määräaikaiset saavat palvelussuhteensa aikana koulun lyhytaikaiset lomat aina palkallisena. Sama koskee joulu- ja talvilomaa – ellei sitä katkaista kuten edellä Vantaan esimerkissä.

– Vantaan tilanne on poikkeuksellinen, ja kaupunki noudattaa asiallista työnantajapolitiikkaa. Kyse lienee siitä, että vakituinen viranhaltija aikoo keskeyttää virkavapaansa joululoman ajaksi, jolloin sijaisen palvelussuhde täytyy keskeyttää.

Kaikkiaan palkallista vapaata tai korvausta maksetaan enemmän kuin vuosilomaa olisi kertynyt. Määräaikainen opettaja saa palkallista lomaa palvelussuhteensa aikana koulujen lyhytaikaisten lomien ajalta ja palvelussuhteen päättyessä lomapäiväkorvausta.

Metsärannan mukaan työnantajapuoli on pyrkinyt neuvottelemaan ammattijärjestön kanssa siitä, että vakituisten opettajien oikeutta palata kesäksi töihin kavennettaisiin. Oikeus on nyt tuntuvasti laajempi kuin vuosilomajärjestelmässä lomien kertyminen virkavapaiden aikana.

– Kaventaminen vaikuttaa olevan järjestön jäsenille myrkkyä. Saavutetusta edusta ei haluta tinkiä. Työnantajat puolestaan palkkaavat ihmisiä vain tarpeen mukaan. Kesäaikana ei opetusta anneta.

Miten tilanne sitten korjautuisi reilummaksi? Pitäisikö esimerkiksi työlainsäädäntöä muuttaa?

– Opettajien keskeytysjärjestelmä perustuu työ- ja virkaehtosopimukseen, ei lainsäädäntöön. Vuosilomajärjestelmä istuu huonosti opetustyöhön. Virka- ja työehtosopimusta olisi mahdollista muuttaa tasapuolisemmaksi määräaikaisten ja vakinaisten välillä, jos ammattijärjestöllä löytyisi tähän riittävä tahtotila, Metsäranta sanoo.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Täysi tuki apulaisrehtori Antti Koskisen mielipiteille sijaisten palkattomia lomia koskevassa asiassa. Olen itse ollut tuon kohteena yli 30 vuotta sitten ja muistan sen vieläkin. Se on yksi koulukiusaamisen muoto, jossa vahvempi alistaa heikommassa asemassa olevaa. Se on käytäntö, jota ei ole millään muulla alalla.

    Vakiopettajan ei olisi kuitenkaan pakko keskeyttää virkavapaataan ja ottaa itselleen sijaisen työllään ansaitsemaa loma-ajan palkkaa. Mietin tuolloin, olisiko itse vakiopettajana ottanut sijaiseni loma-ajan palkan. Houkutus on toki suuri, kun se laillisesti tarjotaan. Uskoin kuitenkin, että en olisi langennut houkutukseen. Koin sen niin selvästi toisen oman ottamiseksi.

    Tähän pitää saada korjaus. Kun työmarkkinajärjestöt eivät pysty saamaan tässä normaalia ja oikeudenmukaista käytäntöä vuosikymmentenkään jälkeen, asia tulee korjata lainsäädännöllä. Opettajiin tulee soveltaa yleisiä työ- ja verkaehtosopimuksen käytäntöjä.

    Työelämässä vallitsee periaate, että saavutettuihin etuihin ei saa koskea. Sillä viitataan työntekijän suojaan työantajaa vastaan, ei siihen, että joku työntekijä voi pitää saavutettuna etunaan toisen työntekijän ansaitseman palkan. Tuntuu erityisen pahalta, että kyseessä ovat opettajat, jotka opettavat moraalia lapsillemme.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*