Turun kaupungilla kesti neljä vuotta antaa varoitus virkasuhteiselle työntekijälleen. Asiaa tutkineen apulaisoikeuskanslerin sijaisen mielestä aika oli ehdottomasti liian pitkä ja hän kiinnittikin päätöksessään kaupungin huomiota hyvää hallintoa koskeviin tarkoitussidonnaisuuden periaatteeseen ja oikeusturvavaatimukseen, jotka tulee ottaa huomioon varoitusta annettaessa.

Varoituksen antaminen liittyi kantelijan toimintaan virkasuhteisena erikoissairaanhoidon tulosaluejohtajana. Tutkittavana olivat epäkohdat, joita oli tapahtunut vanhuspsykiatrian osastolla jo vuonna 2013.

Mediajulkisuus vauhditti

Kun ongelmat Turun vanhuspsykiatrian osastolla nousivat median valokeilaan alkuvuodesta 2016, niin kaupungin toimesta päätettiin selvittää, mitä osastolla on tapahtunut. Kaupungin sisäinen tarkastus sai 16.2.2017 valmiiksi raporttinsa, jonka jälkeen kantelijaa kuultiin ja hän sai kirjallisen varoituksen.

Asiaan perehdyttyään apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että noin neljän vuoden viive moitittavaksi katsotusta menettelystä varoituksen antamiseen oli sekä varoituksen tarkoituksen että varoituksen saajan oikeusturvan kannalta selvästi liian pitkä. Koska kantelijan työtehtävät varoituksen antamisajankohtana eivät olleet enää samat tai samankaltaiset, ei varoituksen tarkoitus ollut voinut toteutua tältäkään osin. Itse varoituksen perusteisiin ei ratkaisussa otettu kantaa.

Ratkaisu kokonaisuudessaan oikeuskanslerinviraston sivuilla

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Hangon kaupungin kuntapäättäjiä on useampaan kertaan huomautettu korkeammista instansseista tekemiensä kuntapäätösten laittomuudesta tai muuten vain varomattomuudesta ja osaamattomuuudesta. Tiedän, että kunnallispäätäjillä on myös taloudellinen vastuu tekemisistään ja mahdollisista osaamattomuuksistaan, sanoisinpa jopa välinpitämättömyyksistään. Näyttää hetkittäin jopa siltä,että Hangon kuntapäättäjät ovat,kuin ”elopellossa” ilman minkäänlaisia rajoitteita ja ohjenuoria,kuin rajoittamattomassa vapaudessa. On kai kuitenkin huomattava, että kuntapäättäjät usein asettavat kuntalaiset jopa maksumiehiksi osaamatomuudellaan ja välinpitämättömyydellään.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*