Markkinaoikeuden mukaan Nurmijärven kunnalla oli oikeus keskeyttää hankintamenettely kaksi vuotta hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen hankinnassa tapahtuneeseen virheeseen vedoten. Vaikka EU-kynnysarvot paukkuivat, niin kilpailutuksessa julkaistiin vain kansallinen hankintailmoitus.

Kunta haki lokakuussa 2013 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella yritystä suorittamaan Viirinlaakson alueen paalulaattaurakka. Paalulaatoituksella oli tarkoitus tehdä pohjat uuden alueen kaduille. Rakennushankkeen toteuttaminen venyi eri syistä ja marraskuun lopulla 2015 Nurmijärven kunta päätti keskeyttää hankinnan.

Perusteluna oli se, että hankintatoimi oli huomannut itse tehneensä virheen kilpailutuksessa. Urakasta oli julkaistu vain kansallinen hankintailmoitus, vaikka hankinnan arvo oli noussut yli 50 prosenttia yli kansallisen hankinnan rakennushankkeita koskevan silloisen 5 miljoonan euron rajan.

Kunnan taholta korostettiin myös hankkeen viivästymistä ja sitä, että tänä aikana markkinoille on voinut tulla uusia urakan toteuttamista kiinnostuneita toimijoita. Tämän johdosta hankkeen uudelleen kilpailuttaminen olisi paikallaan. Markkinaoikeuteen ratkaisusta valittaneen yrityksen mielestä kilpailutus oli virheestä huolimatta sitova, sillä hankintapäätöksen lainvoimaisuuden myötä asia on menettänyt merkityksensä.

MainosMarkkinaoikeus toteaa päätöksessään, että hankintalaissa ei ole säädetty siitä, missä vaiheessa hankintamenettely voidaan keskeyttää. MO myös huomauttaa, että hankintayksikkö voi korjata omia lainvoimaisia hankintapäätöksiään. Päätöksen mukaan hankinnan keskeyttämistä vasta lähes kaksi vuotta hankintapäätöksen tekemisen jälkeen ei sinänsä voida pitää hankintasäännösten vastaisena, mikäli hankinnan keskeyttämiseen on ollut todellinen ja perusteltu syy.

Päätöksestä markkinaoikeuteen valittanut yritys joutuu maksamaan kunnan oikeudenkäyntikuluja 2000 eurolla. Asiasta voi valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

 

Markkinaoikeuden ratkaisu

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*