Pirkkalan kunnan ympäristöterveyspäällikön joulukuussa 2017 tekemä sopimus tietojärjestelmän hankkimisesta poiki lopulta tiukan ohjeistuksen hankintaohjeen ja hallintosäännön huolellisesta noudattamisesta. Ohjeiden takana oli apulaisoikeuskanslerin sijainen Kimmo Hakonen.

Hankinta oli määrältään alle kansallisten kynnysarvojen, mutta Pirkkalan kunnan hankintaohjeen ja hallintosäännön mukaan yli 5000 euron hankinnasta olisi tullut tehdä kirjallinen valituskelpoinen päätös, mutta sitä ei koskaan tehty.

Jääviysepäily ilmassa

Tapaukseen liittyy asiasta kannelleiden mielestä myös jääviysepäily. Sopimuksen yrityksen kanssa tehnyt ympäristöterveyspäällikkö haki keväällä 2018 kunnalta sivutoimilupaa ja teki tällöin sidonnaisuusilmoituksen, koska hän oli tullut yhtiön pienomistajaksi hankittuaan yhtiön osakkeita.

Oikeuskanslerin viraston päätöksessä todetaan, että kantelukirjoituksen ja asiassa saadun selvityksen perusteella ei ole mahdollista arvioida riittävän luotettavasti, millainen sidonnaisuus ympäristöterveyspäälliköllä oli yritykseen joulukuussa 2017 ja oliko hän jo silloin esteellinen tekemään sopimuksen tietojärjestelmän hankkimisesta.

Pirkkalan kunnan antamassa selvityksessä kuitenkin todetaan, että tapaus on johtanut kunnan sisällä toimenpiteisiin.

-Kunnan lausunnossa todetaan, että asian tultua kunnassa keväällä 2018 ilmi se on johtanut sisäisiin toimenpiteisiin. Kunnan näkemyksen mukaan ympäristöterveyspäällikön omistusosuus sekä ilmeinen palvelussuhde yrityksessä aiheuttaa esteellisyyden päätöksenteossa kyseiseltä yritykseltä tehtävään hankintaan, oikeuskanslerin viraston antamassa ratkaisussa todetaan.

Selvitys ennen kesälomia

Apulaisoikeuskanslerin sijainen pyytää ratkaisussaan Pirkkalan kuntaa toimittamaan kesäkuun loppuun mennessä virastolle selvityksen niistä toimenpiteistä, joita kunnassa on tehty kantelukirjoituksessa tarkoitetun asian ilmitulon jälkeen ja joihin viitataan myös kunnan antamassa lausunnossa.

Oikeuskanslerinviraston ratkaisu asiassa

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*