Huoltaja halusi lapsensa etäopetukseen, mutta se evättiin. Päätös sinällään oli perusteltu, mutta valituskelpoinen kirjallinen päätös jäi antamatta. (Kuva: Seppo Haavisto)

Hallintolain edellyttämällä tavalla perusteltu kirjallinen päätös on tarpeen, kun halutaan toteuttaa perustuslaissa säädettyä hyvää hallintoa ja asiakkaan oikeusturvaa. Pelkkä suullisesti selostettu päätös ei riittänyt apulaisoikeuskanslerin sijaisen mielestä tapauksessa, jossa lapsen huoltaja haki syksyllä 2020 lapselleen oikeutta siirtyä etäopetukseen koronatilanteen johdosta.

Kantelija oli perustellut etäopetukseen siirtymistä ensin lapsensa ja kielteisen päätöksen jälkeen hänen itsensä terveydentilalla. Lääketieteellisiä perusteita ei kuitenkaan ollut löytynyt, joten kaupungin sivistystoimialan opetusyksikkö oli luvan siirtymisestä etäopetukseen kieltänyt.

Lapsen huoltaja ei ollut saanut asiasta kirjallista päätöstä, vaan hänelle oli kerrottu päätöksestä puhelimitse. Kaupungin sivistysalan opetusyksikkö on toiminut lainvastaisesti, kun se ei ole antanut asiassa kantelijalle perusteltua kirjallista päätöstä.

Mainos-Kaupungin sivistystoimialan opetusyksikön olisi tullut antaa kantelijalle kirjallinen muutoksenhakukelpoinen päätös. Sen merkitys on korostunut, kun kantelijan pyyntöön hänen lapsensa opiskelun järjestämisestä etäopetuksena ei ollut suostuttu. Kirjallisen muutoksenhakukelpoisen päätöksen puuttuessa asiaa ei voida saattaa muutoksenhakuna tutkittavaksi, eikä asianosaisen oikeusturva toteudu, ratkaisussa todetaan.

Tyttärelleen etäopetuspaikkaa hakenut huoltaja oli kannellut myös paikallisen perusturvan toiminnasta, koska hän ei ollut saanut haluamaansa etäopetusta vaativaa lääkärintodistusta tyttärelleen. Kantelijan lapsesta oli koululle toimitettu lääkärintodistus, jonka mukaan ”lapsen astma itsessään ei ole sairaus, joka yliopistosairaalan antamien ohjeiden mukaan vaatii COVID-pandemian aikana siirtymistä etäopetukseen”. Ratkaisun mukaan lääkärin toiminnassa ei ollut mitään moitittavaa, vaikka asiakas ei ollut saanutkaan halutun sisältöistä lääkärintodistusta.

Ratkaisu kokonaisuudessaan oikeuskanslerin sivustolla

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*