kuva: Espoon kaupunki
3D-kuva Leppävaarasta.

Espoon kaupunkitekniikan karttatuotannossa kehitetty 3D-kaupunkimalli on voittanut Espoon kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun tänä vuonna.

Mallista löytyvät muun muassa Espoon nykyinen rakennuskanta sekä kadut, puistot ja vesistöt. Lisäksi siihen voidaan liittää esimerkiksi kaavoitukseen, rakennusvalvontaan, katulupiin, infraan, ympäristövalvontaan ja maaomaisuuteen liittyviä tietoja.

Malli jaetaan avoimen rajapinnan avulla, joten se on muidenkin toimijoiden käytettävissä. Testiversio laajenee vuoden 2019 alusta alkaen kattamaan koko kaupungin alueet. Innovaatiota on kehitetty vuodesta 2014 lähtien Espoon kaupungin, ohjelmistoyritysten, testivaiheessa mukana olleen yrityksen ja Maanmittauslaitoksen yhteistyönä.

Toisen sijan nappasi suun terveydenhuollon mittaristo. Mittariston avulla arvioidaan
palveluja vaikuttavuuden, työn laadun, prosessin laadun ja palveluiden saatavuuden näkökulmasta. Sen pohjalta syntyneen valtakunnallisen laatu- ja vaikuttavuusmittariston on ottanut käyttöön jo nyt 16 julkista ja yksi yksityinen suun terveydenhuollon toimija.

Tapiolan lukion ja koulun malli kiusaamisen ehkäisemiseksi palkittiin kunniamaininnalla. Opiskelijan ideasta jalostuneessa mallissa lukiolaiset vetävät suunnittelemiaan ”Kiusaaminen livenä ja somessa” -tunteja kahdeksasluokkalaisille kuraattorien tukemana.

Toisen kunniamaininnan sai kaupunkisuunnittelukeskuksen kaavapalautejärjestelmä, jossa mielipide tai muistutus kaavasta jätetään suoraan interaktiiviselle kaavakartalle. Suoraan kartalle tehdyt merkinnät kohdentuvat paremmin ja säästävät suunnittelijan aikaa.

Potentiaaliset innovaatiot -sarjan voitti eettisen hakkeroinnin kurssi. Kaupungin tietoturvapäällikön ja suomenkielisen opetuksen lukiolinjan edustajien kehittämällä kurssilla lukiolaisia osallistetaan yhdessä kumppaniyritysten kanssa kehittämään kaupungin tietoturvallisuutta. Samalla opitaan eettistä hakkerointia.

Toiselle sijalle Potentiaaliset innovaatiot -sarjassa nousi varhaiskasvatuksen Tapaturma-Tapani –lautapeli. Peli on tarkoitettu osaksi opetussuunnitelman mukaista turvallisten toimintatapojen ja turvallisuusvalmiuksien oppimista.

Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailu on järjestetty Espoossa yhdessä Laatukeskuksen kanssa vuodesta 2012. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä palkitsi kilpailun voittajat perjantaina.