Kulttuuritapahtumien sääntelyssä on selvityksen mukaan kevennettävää mm. elintarvikkeiden tilapäismyynnissä. (Kuva: Ville Miettinen)

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen, kok., mielestä hallituksen normitalkoot tulee ulottaa myös kulttuurikentälle ja kulttuuritapahtumiin.

– Sääntelyä keventämällä voidaan paitsi vähentää toimijoiden hallinnollista takaa ja byrokratiaa, myös vahvistaa monimuotoista tapahtumatoimintaamme, Grahn-Laasonen toteaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön teetättämässä kartoituksessa on selvitetty kulttuuritapahtumien järjestämiseen liittyvää sääntelyä ja byrokratian purkamisen tarpeita.

Kulttuuritapahtumien sääntelyn ongelmat ja kehittämistarpeet liittyvät paljolti säännösten soveltamiseen, hallintomenettelyihin sekä lupaprosesseihin ja -maksuihin.

MainosKartoituksen mukaan kulttuuritapahtumien järjestämiseen liittyvä sääntely koetaan monelta osin melko toimivaksi, mutta tarve olisi keventää muun muassa järjestyksenvalvontaa, pelastussuunnitelman laatimista, elintarvikkeiden tilapäistä myyntiä, melulupia ja alkoholin anniskelua koskevaa sääntelyä.

Selvityksessä todetaan, että lupamenettelyjen sijaan kaavoitusmenettelyillä tai muilla vaihtoehtoisilla menettelyillä voitaisiin ratkoa muun muassa melu- ja rakennuslupakysymyksiä.

Selvityksen esille tuomat yksittäiset ehdotukset käydään Grahn-Laasosen mukaan nyt läpi. Päätöksenteon aika on myöhemmin osana hallituksen normitalkoita.

MainosTalkootyö halutaan turvata

Tärkeänä erityiskysymyksenä kartoituksessa on noussut esiin talkootyön puitteiden turvaaminen.

Kulttuuritapahtumien näkökulmasta on selvityksen mukaan huolestuttavaa, että verolainsäädäntöä on joissakin tapauksissa tulkittu siten, että vapaaehtoistyö katsotaan veronalaiseksi toiminnaksi.

Lisäksi joissakin yksittäistapauksissa talkootyöhön osallistuminen on katsottu toiminnaksi, joka estää työttömyysetuuden maksamisen.

Esiin nousee myös tarve ottaa nykyistä paremmin huomioon tapahtumien erityispiirteet ja muun muassa toistuvien tapahtumien osalta mahdollisuus pitkäaikaisiin lupapäätöksiin.

– Lupaprosessien hallitseminen on työlästä ja vaikeaa. Kaikkien toimijoiden intressejä palvelisi lupa-asioiden hoitaminen ns. yhden luukun periaatteella. Vapaata kaupunkikulttuuria edustavat ja spontaanisti syntyvät tapahtumat istuvat huonosti ennakolliseen lupakeskeiseen hallintokulttuuriin, selvityksen tiivistelmässä todetaan.

Suurin osa ongelmista olisi ratkottavissa muun muassa vahvistamalla viranomaisten ja tapahtumien järjestäjien osaamista, parantamalla viranomaisten keskinäistä yhteistyötä sekä yksinkertaistamalla viranomaiskäytänteitä viranomaisilla jo nykyisin olevan toimivallan puitteissa.

Kartoituksen toteutti Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore. Kartoituksen kirjoittamisesta on vastannut erikoistutkija, valtiosääntöoikeuden dosentti Pauli Rautiainen.

Lue raportti:

Taide- ja kulttuuritapahtumien järjestäminen. Selvitys sääntelystä ja normeista.

Lisää kulttuurista ja tapahtumien järjestämisestä Kuntalehdessä 13/2015, joka ilmestyy 17.12. ja jonka teema on kulttuuri.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*