Varhaiskasvatuksen henkilöstöä voi houkutella palkkauksen lisäksi muun muassa selkeällä kehittämistyöajalla.

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto on nimennyt Kajaanin vuoden varhaiskasvatuskunnaksi.

Liiton perusteluissa mainitaan muun muassa, että Kajaani ensimmäisten joukossa ottaa palkkausperusteissa huomioon varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien koulutuksen eli kasvatustieteen maisterin tutkinnon.

– Lisäksi kokenut päiväkodin johtaja saa korvauksen siitä, että ryhtyy uudelle johtajalle mentoriksi tämän ensimmäiseksi työvuodeksi.

Kajaanin ansioiksi nimetään myös se, että Kajaanissa on selkeät ohjeet opettajien suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöajasta.

Kajaanin varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Sirpa Kemppainen on hyvillään tunnustuksesta ja toivoo sen lisäävän kiinnostusta hakeutua alan töihin paikkakunnalle.

Kajaanissa on muun Suomen tavoin pula varhaiskasvatuksen henkilöstöstä.

– Emme ole saaneet kaikkiin sijaisuuksiin opettajia, mutta onneksi meillä on kokeneita lastenhoitajia.

– Yritämme markkinoida varhaiskasvatuksen työtä kovasti muun muassa sosiaalisen median kanavissa ja toivomme, että ihmiset hoksaisivat hakeutua tänne.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöä kaupungilla on kaikkiaan noin 300 ihmistä, joista opettajia on reilu sata.

– Päiväkodin johtajistakin suurin osa toimii myös opettajina. Vain suurimmissa päiväkodeissa päiväkodin johtajat ovat pelkästään hallinnollisia.

Kaupungissa on kaikkiaan 18 omaa ja 11 yksityistä päiväkotia.

Kunnallista palvelua

Palkkauksen lisäksi Kajaanissa kiinnitetään huomiota muihin etuihin. Kemppainen kertoo, että esimerkiksi henkilöstön koulutus on suunnitelmallista. Jokainen päiväkoti tekee vuosisuunnitelman, johon kuuluu myös työhyvinvointi.

Kussakin yksikössä mietitään, mitä työhyvinvointi kullekin tarkoittaa ja miten siitä voidaan pitää huolta.

Kajaanissa varhaiskasvatusta järjestetään pitkälti kunnallisena palveluna, jota yksityinen varhaiskasvatus täydentää. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus Kajaanin varhaiskasvatuksesta on vajaa 30 prosenttia.

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto kannustaa kuntia kehittämään varhaiskasvatusta lapsen oikeutena joka toinen vuosi jaettavalla Vuoden varhaiskasvatuskunta -tunnustuksella.

Ensimmäisenä tunnustuksen sai Helsingin kaupunki 2019.

Karvi: Kiire hankaloittaa työtä

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on julkaissut kaksi valtakunnallista varhaiskasvatuksen arviointia, toisen varhaiskasvatuksen johtamisesta ja toisen viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuskokeilusta.

Arvioinnin mukaan päiväkodin johtajat ja perhepäivähoidon ohjaajat arvioivat omaa työnkuvaansa pääosin positiivisesti.

– Varhaiskasvatuksen johtamiseen tulee kuitenkin kiinnittää huomiota, sillä noin neljäsosa päiväkodin johtajista arvioi työnkuvansa raskaaksi ja alaisten määrän liian suureksi, Karvi kertoo tiedotteessaan.

Pienten johtamiskokonaisuuksien johtajien arviot omasta työnkuvasta olivat ajoittain positiivisempia kuin keskikokoisten tai suurten kokonaisuuksien johtajien.

Työtä hankaloittavat muun muassa kiire, työn pirstaleisuus ja ennakoimattomuus. Näiden nähtiin olevan seurausta erityisesti henkilöstöpulasta, jonka vuoksi johtajan työstä kuluu paljon aikaa sijaisten etsimiseen.

– Pula kelpoisesta varhaiskasvatushenkilöstä puhuttaa paljon, ja se on tiedostettu nostamalla esimerkiksi koulutusmääriä. Päivittäisjohtamisen näkökulmasta tarvitaan kuitenkin nopeasti myös muita paikallisia ratkaisuja henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi, arviointiasiantuntija Anna Siippainen Karvista muistuttaa tiedotteessa.

Johtajien kuukausittaisesta työajasta eniten työaikaa vie henkilöstö- ja pedagogiikan johtaminen, mutta sille toivottiin lisää aikaa.

Viisivuotiaat useammin päiväkodissa

Maksuton varhaiskasvatus lisäsi viisivuotiaiden osallistumista varhaiskasvatukseen, mutta paikallinen vaihtelu on edelleen suurta.

Paikallisen vaihtelun syinä ovat kuntien erilaiset tavat järjestää maksutonta varhaiskasvatusta sekä kotihoidon tuen kuntalisät.

Ne viisivuotiaat, joiden nuorempi sisarus hoidetaan kotona, ovat itsekin useammin kotihoidossa.

Keskeinen tekijä viisivuotiaan varhaiskasvatukseen osallistumiselle on huoltajien näkemys siitä, edistääkö varhaiskasvatus lapsen kasvua ja oppimista.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*