Kolme viidestä kuntien kotisivuilla vierailleista on erittäin tai melko tyytyväinen kotisivujen informatiivisuuteen ja helppokäyttöisyyteen.

Suomalaisista lähes yhdeksän kymmenestä on vieraillut kotikunnan verkkosivuilla ainakin joskus. Yli puolet on käynyt sivuilla useammin, käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) tutkimuksesta.

Selvityksen mukaan tyypillinen kuntien kotisivujen käyttäjä on maaseutumaisessa kunnassa asuva, muun kuin peruskoulutuksen saanut nainen. Vähiten kuntien nettisivuilla käyvä on alle 30-vuotias kaupunkimaisessa kunnassa asuva opiskeleva mies.

Iän myötä nettisivuilla käynti lisääntyy. Perussuomalaisten kannattajia (39 prosenttia) lukuun ottamatta muita puolueita tukevista reilusti yli puolet (55-65 prosenttia) vierailee kuntien sivuilla useasti.

Kolme viidestä kuntien kotisivuilla vierailleista on erittäin tai melko tyytyväinen kotisivujen informatiivisuuteen ja helppokäyttöisyyteen. Ulkoasuun tyytyväisiä on selvästi vähemmän, 43 prosenttia.

MainosMuilta osin väestöryhmittäiset erot ovat selvityksen mukaan pieniä. Maaseutumaisissa kunnissa asuvat ovat kuitenkin tyytyväisempiä helppokäyttöisyyteen ja ulkoasuun kuin kaupunkimaisemmissa ympäristöissä asuvat. Nuoret ikäluokat pitävät asuinkunnan kotisivuja informatiivisempina kuin ikääntyneemmät.

Kuntaliiton viestinnän asiantuntijan Jari Seppälän mukaan tutkimus ei tuo esiin yllättäviä seikkoja.

– Myönteistä on, että noin moni on käynyt kotikuntansa sivuilla. Tyypillisestihän siellä käydään kun on jotain asiaa hoidettavana, ei ihan joka päivä uutisia tai ajankulua hakemassa. Kunnissa on tärkeätä huomata, että kotisivujen informaatio ja vuorovaikutus edellyttää muuta viestintää tuekseen. Perinteisillä viestintätavoilla ja sosiaalisella medialla herätetään asukkaat tulemaan kotisivuille, Seppälä sanoo.

MainosSeppälä pitää ihan hyvänä tuloksena, että vajaa puolet vastanneista oli tyytyväisiä kotisivujen ilmeeseen.

– Kunnan kotisivut ehkä edustavat pysyvyyttä ja turvallisuutta ja siksi ovat vanhanaikaisempia kuin nopeasti vaihtuvat viihdesivustot. Tuttu ilme ja asioiden helppo löydettävyys ovat tärkeitä julkisissa palveluissa.

Seppälän mielestä kuntien kannattaisi panostaa enemmän opiskelijoille suunnattuun verkkoviestintään.

– He eivät käytä kovin usein kotikuntansa sivuja, vaikka ovat tärkeä ryhmä kunnan tulevaisuuden vuoksi. Tässäkin pitää some kytkeä kohdistetusti viestintään kotisivujen tueksi.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*