Oulun kaupunginkirjaston työntekijät esittelevät Kestävän kirjaston ja YK:n Agenda 2030 -tavoitteita. Kuva: Maria Holappa

Oulun kaupunginkirjastolle myönnettiin elokuussa kansainvälinen IFLA Green Library Award 2021 -tunnustus ympäristötietoisuuden levittämisestä.

Palkinto tuli Oulun kaupunginkirjaston vuosina 2019-2020 toteuttamasta Vastuullinen kirjasto ympäristötietoisuuden edistäjänä -hankkeesta, jonka tavoitteena oli edistää asiakkaiden ja kirjaston henkilökunnan ympäristötietoisuutta lisäämällä ympäristöviestintää.

Lisäksi tavoitteena oli tarkastella kirjastojen energiankäyttöön, logistiikkaan, kierrätykseen ja kokoelmiin liittyviä toimintatapoja ja pyrkiä vähentämään niistä aiheutuvaa ympäristökuormitusta.

Palkittu hanke on yksi osa Oulun ja lähiseudun kirjastoissa pitkään tehtyä työtä ympäristötietoisuuden levittämiseksi.

Kirjastoilla on toiminnallaan hyvä mahdollisuus edistää ympäristötietoisuutta, sanoo hanketta vetänyt alueellinen kirjastopalvelupäällikkö Minna Männikkö.

– Kirjastossa saavutetaan kaikki ikäryhmät vauvasta vaariin, Männikkö tiivistää kirjaston mahdollisuudet tavoittaa ihmisiä myös ympäristötyössä.

Taustalla Oulun kirjastojen ympäristötyössä vaikuttaa myös keväällä 2020 laadittu Kestävä kirjasto 2030 -tiekartta. Tiekartan pohjana toimivat YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman tavoitteet sekä kaupunginkirjaston v. 2015 laatimat ekolupaukset. Tiekartta on myös linjassa Oulun kaupungin syksyllä 2019 voimaan tulleen ympäristöohjelman, Kohti hiilineutraalia Oulua 2026, tavoitteiden kanssa.

– Sen avulla työstä tulee johdonmukaisempaa ja suunnitelmallisempaa. Sillä sitoutetaan työntekijät ympäristötyöhön, Minna Männikkö sanoo.

Oulun kaupunginkirjaston visiona on olla ”näkyvä, edustava, tiedottava ja osaava kestävän kehityksen keskus, joka toimii suunnannäyttäjänä kestävän kehityksen edistämisessä ja kehittää kirjaston toiminnan kannalta olennaisia ympäristöasioita”. Kirjasto toimii myös Oulun kaupungin arvojen mukaisesti rohkeasti ja vastuullisesti.

Oulussa on ylipäätään pitkät perinteet ekotutkityössä, muistuttaa kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä.

– Erillisen hankkeen kautta haluttiin määritellä selkeästi, miten nämä asiat otetaan kirjastopalvelussa huomioon. Tähän halusimme mukaan kumppaneiksi Iin kunnankirjaston ja Kuusamon kirjaston.

– Erillinen ohjelma on tarpeen, kun esimerkiksi Oulun alueella on 24 kirjastoa, joihin suunnitelma jalkautetaan, Pääkkölä sanoo.

Kirjastoon luotetaan

Oulussa ympäristötietoisuuden lisääminen on otettu positiivisesti vastaan asiakkaiden parissa.

Se ei Pääkkölää yllätä.

– Kirjastot saavat yleisesti tosi hyvää palautetta.

Tämä käy ilmi myös Kuntaliiton kuntalaiskyselyistä, joissa kirjastot ovat toistuvasti arvostetuimpien palveluiden joukossa.

Tuoreimman kyselyn mukaan 91 prosenttia vastanneista lähes 11 000 suomalaisesta arvioi kotikuntansa hoitavan kirjastopalvelut hyvin.

Ympäristötietoisuuden levittämiseen ovat lähteneet mukaan kirjastot ympäri maan. Ilmastolukupiirejä järjestettiin tammi-kesäkuussa peräti 97 eri puolella Suomea.

Lukupiireihin osallituneille tehtyjen kyselyjen mukaan lukeminen ja keskusteleminen ilmastonmuutoksesta ja luontokadosta auttoi osallistujia ymmärtämään ilmastonmuutosta ja luontokatoa sekä niiden ratkaisemista paremmin.

– Kyselyn mukaan ilmastolukupiireissä syntyi myös tekoja, mm. ainakin yksi uusi kuntavaaliehdokkuus, lukupiirin yhteinen mielipidekirjoitus, innostusta ja kokeiluja ruokavalion muuttamiseen, mehiläistarhan perustaminen ja kiinnostusta aloitteiden tekemiseen kunnissa ja työpaikoilla, Vantaan kaupunginkirjaston verkostopäällikkö Katariina Ervasti kirjoittaa kirjastojen ympäristötyötä edistävän Vihreä kirjasto -hankkeen verkkosivulla.

Vihreä kirjasto -hanke on Helsingin kaupunginkirjastojen hallinnoima ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kansallinen tutkimus- ja koulutushanke (2020–2021), jonka tarkoituksena on edistää kirjastojen ympäristötietoisuutta, hiilineutraaliutta ja jakamistaloutta. Oulun kaupunginkirjasto on yksi Helsingin kumppanikirjastoista hankkeessa.

Yhteinen hyvinvointilaitos sopii hyvin jakamistalouteen

Seuraavaksi Oulussa on tiedossa nuorten ilmastoahdistuksen helpottamista tukeva hanke.

Ympäristöön liittyy myös kirjastoissa viime vuosina yleistynyt kirjaston perinteisen tarjonnan ulkopuolelle ulottuva lainaaminen. Kirjastoista saa urheiluvälineitä, kausikortteja urheilu- ja kulttuuritapahtumiin tai vaikka työkaluja.

– Kirjastojen jakamistalous liittyy ympäristöön.  Sen kautta voidaan lisätä kirjaston tuottamaa positiivista hiilikädenjälkeä, kirjaston positiivisia vaikutuksia hyvinvointiin.

– Nekin ovat osa kirjastojen palveluja ja sitä osaa kehitetään enemmänkin, Minna Männikkö sanoo monipuolistuvasta lainaustarjonnasta.

Oikeastaan kirjaston koko ideologia perustuu ajatukseen, että on yhteinen hyvinvointilaitos, joka lainaa aineistoa, että ei tarvitse itse ostaa, Jouni Pääkkölä sanoo.

– Tässä on laajennettu vähän pidemmälle tätä asiaa, hän viittaa muun muassa viime aikoina yleistyneisiin kausikorttien tarjoamisiin.

Oulun saamasta IFLA Green Library Award tunnustuksen kisasivat mm. Kuuban, Espanjan ja USA:n edustajat.

Jouni Pääkkölän mukaan titteli tuli hyvään saumaan.

-Olimme juuri saaneet valmiiksi ohjelmamme ja rohkaistuimme hakemaan tunnustusta.

Kyseessä on ensimmäinen tunnustus laatuaan Suomelle tai ja Pohjoismaille.

– Se on saanut kovasti palstatilaa ja huomiota. Kaupunki on iso, kaikki ei välttämättä tiedä mitä teemme. Tämä on positiivinen uutinen muillekin yhteistyökumppaneille päin.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. OIkein hyvä. Kiitos työstänne, Oulun kirjasto.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*