Kuva: Ville Miettinen
Läheskään kaikilla oppilaitoksilla ei ole lain velvoittamaa kirjattua käytäntöä seksuaaliseen väkivaltaan puuttumisesta.

Opetushallitus on julkaissut peruskouluille, lukioille ja toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille oppaan seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemisestä ja siihen puuttumisesta.

Oppilaitoksilla on yksiselitteinen lain tuoma velvoite ehkäistä ennalta seksuaalista häirintää ja puuttua siihen. Viime kuukausina julkisuudessa on ollut esillä myös kouluissa tapahtunut seksuaalinen häirintä. Lisäksi kouluterveyskyselyt paljastavat, että seksuaalista häirintää esiintyy eikä siihen ole aina puututtu asianmukaisesti.

Tämän vuoksi Opetushallitus katsoi tarkemman ohjeistuksen tarpeelliseksi.

– Ohje tuo näkyväksi keinot, joita oppilaitoksilla on ilmiön ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. Se kattaa aiheen käsittelyn myös eri oppiaineissa sekä antaa konkreettisia toimintaohjeita rehtoreille, opettajille, opiskeluhuollolle, opiskelijoille ja huoltajille, opetusneuvos Kristiina Laitinen Opetushallituksesta sanoo tiedotteessa.

Kunnilla ja muilla koulutuksen järjestäjillä on ollut vuodesta 2003 velvollisuus laatia suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.

Suunnitelmassa kuvataan muun muassa sitä, miten seksuaalista häirintää ehkäistään, miten siihen puututaan ja miten suunnitelman toteutumista seurataan kouluissa. Siinä tulee ottaa huomioon sekä opiskelijoiden keskinäiset että opiskelijoiden ja aikuisten väliset vuorovaikutussuhteet.

Silti lukioista 21 %:lla ja ammatillisen koulutuksen toimipisteistä 18 %:lla ei ole kirjattua käytäntöä tai menettelytapaa seksuaalisen häirinnän tunnistamiseksi tai siihen puuttumiseksi. Peruskouluissa vastaava luku on 12 %. Luvut käyvät ilmi viimeisimmistä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveydenedistämisaktiivisuuteen (TEA) liittyvästä tiedonkeruista, jotka on toteutettu yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*