Yli puolet suomalaisista on käyttänyt kirjastopalveluita. Kuntalaiset ovat niihin myös tyytyväisiä. Kuva: Risto Rimppi, Helsingin kaupunki

Suomalaisten tyytyväisyys kunnallisiin palveluihin on edelleen ennätyksellisen korkealla tasolla. Yleinen palvelutyytyväisyys on samalla tasolla, kuin vuonna 2017, ilmenee Kuntaliiton kyselytutkimuksesta.

Kuntalaiskyselyssä arvioitiin palveluiden hoitoa sekä niiden saavutettavuutta. Kyselyn perusteella kuntalaiset ovat tyytyväisimpiä kirjastopalveluihin, jätehuoltoon, kierrätystoimintaan, terveyskeskuksen palveluihin sekä liikuntapalveluihin. Hyviä arvioita saivat myös hammashoito, kunnallistekniikka, kulttuuripalvelut sekä viheralueet ja ympäristön siisteys.

Vähiten tyytyväisiä kuntalaiset ovat päihdepalveluihin, lapsiperheiden kotipalveluihin ja lastensuojelun palveluihin. Kaikkiin arvioituihin kuntapalveluihin ollaan kuitenkin pikemmin tyytyväisiä kuin tyytymättömiä.

Kyselytutkimus on toteutettu osana Kuntaliiton Erilaistuva KuntaSuomi 2025 -tutkimusohjelmaa, jossa on mukana 43 kuntaa eri puolilta Suomea. Kyselyyn vastasi 11 000 suomalaista.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)– Kuntalaisten palveluarvioita koskevat tulokset ovat merkityksellisiä paitsi kuntapalvelujen yleistilan kuvaajana myös kuntien toiminnan arvioinnin ja kehittämisen näkökulmasta, toteaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina.

Tyytyväisyydessä eroja

Tyytyväisyydessä kuntapalveluihin oli eroja eri väestöryhmien keskuudessa. Erityisesti tyytyväisyyden vaihtelua selittivät kuntalaisen ikä ja ammattiasema. Myös esimerkiksi koulutuksella, sukupuolella, äidinkielellä ja asuinpaikalla oli vaikutusta.

Tyytyväisimpiä palveluihin olivat yli 70-vuotiaat, lapsia tai omaisia hoitavat, alle vuoden nykyisessä kunnassa asuneet, naiset, työelämän ulkopuolella olevat, kuntakeskustassa asuvat, vähän koulutetut ja ruotsinkieliset.

– Kuten aiemmissakin kyselyissä on ilmennyt, on tyytyväisyys suurinta niiden kuntalaisten keskuudessa, jotka ovat itse käyttäneet tiettyä kunnallista palvelua. Arviot kuntapalveluista ovat puolestaan kriittisempiä niiden kuntalaisten keskuudessa, jotka arvioivat yksittäistä kunnallista palvelua ainoastaan mielikuvien perusteella, toteaa Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

Käytetyimmät palvelut pärjäsivät

Kuntalaiset olivat pääosin tyytyväisimpiä niihin palveluihin, joita myös käytetään eniten. Valtaosa kuntalaisista on käyttänyt kierrätyspalvelua ja jätehuoltoa. Kolme neljästä vastanneesta on käyttänyt lääkäriaseman lääkärin ja kaksi kolmesta sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanottopalveluja. Yli puolet on käyttänyt myös kirjastopalveluja ja hammashoitoa.

Käytetyimmät kuntapalvelut ovat pääsääntöisesti samoja eri kokoisissa kunnissa ja eri-ikäisillä kuntalaisilla. Poikkeuksena joukkoliikennepalvelut nousevat käytetyimpien kuntapalvelujen joukkoon yli 100 000 asukkaan kaupungeissa ja 18–29-vuotiaiden ikäryhmässä.

Vähiten tyytyväisiä kuntalaiset olivat sellaisiin palveluihin, joita enemmistö kuntalaisista ei käytä. Heikoiten pärjäsivät esimerkiksi päihdepalvelut ja lastensuojelun palvelut.

– Kyselyyn vastanneista vain pienellä joukolla on omakohtaista kokemusta monien sosiaalipalvelujen käytöstä. Tämä näkyy moniin muihin palveluihin verrattuna sekä varsin neutraaleina tyytyväisyys- ja saavutettavuusarvioina, Pekola-Sjöblom sanoo.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*