Ammatillista koulutusta pyritään kehittämään siten, että se vastaisi yhä paremmin työelämän tarpeita. Opiskelija Matias Laukkanen (vas.), opettaja Jouni Verhelä ja opiskelija Eetu Makkonen tarkastavat hihnakuljettimen ohjauskotelon asennuksia Saimaan ammattiopistossa vuonna 2017. (Kuva: Lauri Rotko)

Toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeen loppuraportti luovutettiin tiistaina 27. syyskuuta opetusministeri Li Anderssonille.

Raportissa esitetään koulutuksen lupamenettelyä kehitettäisiin siten, että toiminnan uudistamista olisi helpompi tehdä paikallisesti ja tarpeeton byrokratia vähenisi. Jatkuvan oppimisen rahoituksen perusteita ammatillisessa koulutuksessa muutettaisiin vastaamaan työikäisen väestön tarpeita.

Kehittämishanke käynnistettiin syksyllä 2021. Hankkeen taustalla ovat erityisesti väestökehitys ja työelämän muutokset.

Kuntaliiton koulutusasiantuntijoiden mielestä raportti syventää toisen asteen koulutuksen osalta eduskunnan keväällä 2022 käsittelemää hallituksen koulutuspoliittista selontekoa.

Mainos– Vaikka ministeriön hankkeen kestoaika oli poikkeuksellisen lyhyt, on tuloksena syntynyt laadukas virkamiesraportti. Sen ansioksi on luettava sekä hyvä tilannekuva-analyysi että näkemys toisen asteen koulutuksen järjestämistä koskevista haasteista, johtaja Terhi Päivärinta Kuntaliitosta kiittelee liiton tiedotteessa.

Etenkin lukiokoulutuksen järjestämiseen vaikuttaa nuorten ikäluokkien pienentyminen.

– Lukiokoulutuksen järjestäjien välisen yhteistyön tarve kasvaa ikäluokkien pienentyessä, mikäli laadukkaasta lukiokoulutuksesta ja sen saavutettavuudesta halutaan jatkossakin pitää kiinni,
lukiokoulutuksen erityisasiantuntija Kyösti Värri toteaa.

Myös työikäinen väestö supistuu. Koska enemmistö ammatillisen koulutuksen opiskelijoista on aikuisia, haasteet koskevat myös ammatillista koulutusta.

– Sekä TE-palvelut että kotoutumista edistävät palvelut siirtyvät lähivuosina kuntien vastuulle. Ohjaus-, säätely- ja rahoitusjärjestelmää kehitettäessä ammatillisen koulutuksen ja kuntien yhteyttä tulee vahvistaa. Ammatillinen koulutus tukee omalta osaltaan kuntia alueen väestön osaamisen kehittämisessä ja osaavan työvoiman saatavuudessa, kehittämispäällikkö Maarit Kallio-Savela korostaa.

Toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeen loppuraportti

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*