Liikuntapaikkojen valtion rahoitussuunnitelmaan vuosille 2017–2020 on hyväksytty 53 liikuntapaikkahanketta eri puolilta maata.

Valtakunnallisesti merkittäviksi liikuntapaikoiksi suunnitelmassa katsotaan Helsingin Mäkelänrinteen palloilu- ja monitoimihalli, Ampumaurheilukeskus Napakymppi sekä Tampereen monitoimiareena. Kunnallisista hankkeista suurin on Matinkylän uimahalli.

Uusia, kustannuksiltaan merkittäviä kunnallisia hankkeita suunnitelmassa ovat muun muassa Orimattilan urheilutalo sekä Nakkilan liikuntakeskuksen perusparannus.

Suunnitelmaan hyväksytyistä hankkeista lähes 80 prosenttia on perusliikuntapaikkoja eli uimahalleja, jäähalleja ja liikuntahalleja.

MainosAvustuksen määrä on suunnitelmahankkeissa 30 prosenttia arvioiduista kustannuksista, ei kuitenkaan enempää kuin 750 000 euroa. Uimahallien avustuksen euromääräinen yläraja on 800 000 euroa. Valtakunnallisesti merkittäville hankkeille suunnitelmassa on varattu kullekin kolme miljoonaa euroa.

Suunnitelman toteutuminen riippuu siihen hyväksyttyjen hankkeiden kustannustasosta, tilaohjelmasta, toteutusvalmiudesta sekä valtion talousarviossa tarkoitukseen osoitettavista määrärahoista.

Rahoitussuunnitelma päivitetään vuosittain.

Suunnitelma ohjaa
vuosittaisia avustuksia

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää yli 700 000 euron suuruisista avustuksista. Pienemmistä avustuksista päätetään aluehallintovirastoissa. Valtakunnallisen rahoitussuunnitelman valmistelussa on otettu huomioon ne hankkeet, joiden avustamisesta päättää opetus- ja kulttuuriministeriö.
Liikuntapaikkojen vuosien 2017–2020 rahoitussuunnitelmassa on vuotta kohden varattu noin 26 miljoonaa euroa. Siitä noin kaksi kolmannesta menee ministeriössä päätettäville hankkeille loput aluehallinnossa päätettäville hankkeille.

Vuosittain tehtävät avustuspäätökset perustuvat nelivuotiseen valtakunnalliseen liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan. Suunnitelma on ohjeellinen ja sen toteutuminen riippuu hyväksyttyjen hankkeiden kustannustasosta, tilaohjelmasta, toteutusvalmiudesta ja valtion talousarviossa tarkoitukseen osoitetusta määrärahasta.
Veikkausvoittovaroista myönnettävillä avustuksilla edistetään erityisesti laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamista, hankkimista, peruskorjaamista ja varustamista.

Nyt vahvistettu rahoitussuunnitelma on nähtävissä täällä.

 

 

 

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*