Kuva: Lauri Rotko
Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijoitten kustannukset vaihtelevat aloittain. Kuvassa opiskelijat Maria Zhukova ja Kevin Linno Lappeenrannasta

Opetushallitus etsii keinoja toisen asteen opiskelukustannusten alentamiseksi. Se on myöntänyt 3,1 miljoonaa euroa valtionavustusta pilottihankkeille, joissa etsitään keinoja alentaa ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen opiskelijoille aiheutuvia.

Avustusta sai yhteensä 18 hanketta, joissa kehitetään avoimia digitaalisia oppimateriaaleja ja materiaalipankkeja sekä uudistetaan opetusta siten, että opiskelijoille koituvat kustannukset alenevat.

Summasta kaksi miljoonaa käytetään ammatillisen ja 1,1, miljoona lukiokoulutuksen pilotteihin.

Toisen asteen opiskelukustannuksista on keskusteltu viime aikoina vilkkaasti. Eri tahoilla on arveltu, opiskelumateriaalien kustannukset voivat nousta kynnykseksi hakeutua toisen asteen kolutukseen tai opintojen loppuunsaattamiseen.

Ratkaisuksi on ehdotettu myös oppivelvollisuusiän nostamista, mikä tarkoittaisi että opetuksen lisäksi myös oppimateriaalit ja -välineet olisivat maksuttomia. Samalla uskotaan estettävän syrjäytymistä.

Oppivelvollisuusiän nostaminen ei kuitenkaan ole saanut kovin laajaa kannatusta, osin ainakin uudistuksen oletetun kalleuden takia.

Osaratkaisuna hallitus on päättänyt, että lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa otetaan käyttöön oppimateriaalilisä heikoimmassa taloudellisessa asemassa oleville opiskelijoille.

Eri osapuolet yhdessä

Nyt opiskelukustannuksia yritetään hillitä ja siten opiskelun kynnystä madaltaa kehittämällä oppimateriaaliratkaisuja.

– Alkavissa hankkeissa oppilaitokset, opettajat ja opiskelijat etsivät yhdessä ratkaisuja, jotka toimivat arjessa ja palvelevat oppijaa, johtaja Anni Miettunen opetushallituksesta kertoo.

Pilotit ovat laajoja, useamman koulutuksen järjestäjän verkostohankkeita. Ne toteutetaan vuoden 2019 kuluessa, ja niiden tulokset ovat käytettävissä alkuvuodesta 2020.

Materiaalipankkeja ja digitaalista materiaalia

Ammatillisen koulutuksen hankkeissa kehitetään avoimia digitaalisia oppimateriaaleja ja materiaalipankkeja.

Opiskelijoille kohdistuviin kustannuksiin haetaan säästöjä myös uudistamalla pedagogista toimintaa. Hankkeissa kehitetään muun muassa digitaalista verkko-opiskelua ja opetusmateriaalia yhteisten tutkinnon osien oppiaineisiin ja yrittäjyyskasvatuksen valinnaisiin opintoihin sekä tuotetaan oppimisen tueksi videomateriaalia, jota voidaan hyödyntää eri oppimisympäristöissä.

Kierrätys- ja lainaustoimintaa

Lukiokoulutuksen hankkeissa keskitytään maksuttomien, avointen digitaalisten oppimateriaalien tuottamiseen erityisesti matematiikkaan ja luonnontieteisiin.

Osassa hankkeita kokeillaan koulutuksen järjestäjien yhteishankintoja sekä kehitetään kierrätys- ja lainaamotoimintaa. Lisäksi myös lukiohankkeissa kehitetään ja pilotoidaan uudenlaisia pedagogisia ratkaisuja, joiden avulla opiskelijoille aiheutuvat kustannukset voitaisiin välttää.

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*