Suomessa poikien ja tyttöjen välisten oppimistulosten ero on suurempi kuin muissa tutkittavissa maissa. (Kuva: Juha Tanhua)

Suomalaiset 15-vuotiaat nuoret sijoittuivat oppimista mittaavassa PISA 2015 -tutkimuksessa yhteistoiminnallisessa ongelmanratkaisussa OECD-maiden vertailussa viidenneksi ja kaikkien arviointiin osallistuneiden maiden ja alueiden vertailussa seitsemänneksi.

Yhteistoiminnallisella ongelmanratkaisulla tarkoitetaan kykyä toimia tehokkaasti tilanteessa, jossa usea henkilö yrittää yhdessä ratkaista jonkin ongelman jakaen eri osapuolten tietoja, taitoja ja ymmärrystä.

Yhteistoiminnallisessa ongelmanratkaisussa korostuu lukutaito ja osallistuminen keskusteluun. Arvioinnissa menestyneet maat ovat pääosin menestyneet myös muissa PISA-tutkimuksen aihealueissa.

Arviointi toteutettiin vuorovaikutteisessa digitaalisessa ympäristössä, jossa oppilaat kommunikoivat chat-keskustelun avulla yhden tai useamman toista oppilasta edustavan tietokoneohjatun agentin kanssa. Oppilaan tuli menestyäkseen valita ongelmanratkaisuprosessin kannalta rakentavimmat yhteistyötä tukevat puheenvuorot.

Yhteistoiminnallista ongelmanratkaisua arvioitiin nyt ensimmäistä kertaa.

– Yhteistoiminnallisen ongelmanratkaisun arvioiminen laajassa tutkimuksessa tuo kokonaan uuden alueen arvioinnin kentälle. Teknologiavälitteinen arviointi laajentaa arvioitavien taitojen ja tietojen valikoimaa, mikä voi vaikuttaa myös innovatiivisten menetelmien lisääntymiseen opetuksessa, sanoo PISA-tutkimuksen kansallinen koordinaattori Arto Ahonen Jyväskylän yliopistosta.

Taulukko: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Poikien tuloksissa hälyttävä heikkeneminen

Sosioekonomisen taustan ja maantieteellisten alueiden väliset erot eivät vaikuttaneet suomalaisnuorten tuloksiin merkittävästi, mutta sukupuolten välinen ero herättää huolta. Tytöt menestyivät tehtävissä paremmin kuin pojat kaikissa osallistujamaissa, mutta Suomessa sukupuolten välinen ero oli kaikkein suurin. Aiemmissa PISA-tutkimuksissa tehty havainto poikien heikommasta osaamisesta toistuu siis myös yhteistoiminnallisessa ongelmanratkaisussa.

– Koulutuksen tasa-arvoa koskevat tulokset ovat muilta osin ilahduttavia, mutta tyttöjen ja poikien entistä suurempi osaamisero huolestuttaa. Yhteistoiminnallisen ongelmanratkaisun tehtävissä korostui vahvasti lukutaito ja chat-keskusteluun perustuvalla tehtävätyypilläkin on varmasti merkitystä, sanoo tutkimuskoordinaattori Mari-Pauliina Vainikainen Helsingin yliopistosta tiedotteessa.

– Lukutaito ei kuitenkaan selittänyt sukupuolieroa kokonaisuudessaan vaan kyse on selvästi muustakin. Poikien tilanteen tarkempaa selvittämistä ja tehokkaiden keinojen tunnistamista pitää siis jatkaa systemaattisesti

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen, kok., pitää eroja tyttöjen ja poikien välillä hälyttävänä ja sanoo kutsuneensa tutkijat koolle pohtimaan, mistä poikien yhä huonompi menestys suhteessa tyttöjen menestykseen johtuu.

PISA 2015 -tutkimukseen osallistui 73 maata ja aluetta. PISA 2015 on kuudes tutkimus OECD:n PISA-tutkimusohjelmassa, joka vuodesta 2000 lähtien on kolmen vuoden välein arvioinut oppimistuloksia lukutaidossa sekä matematiikan ja luonnontieteiden osaamisessa. Lukutaitoa, matematiikkaa ja luonnontieteitä koskevat PISA 2015 -tulokset julkaistiin 6.12.2016.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*