Peruskoulun digitalisaatio etenee, mutta hitaasti, selviää digihankkeen väliraportista.

Hallitus haluaa digitalisoida perusopetuksen, mutta useimmissa kouluissa teknologia ei ole vielä sulautunut luontevaksi osaksi koulupäivää.

Peruskoulujen digitalisaation etenemistä tutkittiin Digiajan peruskoulu -hankkeen väliraportissa, joka julkaistiin 28. marraskuuta.

Hanke kerää tietoa perusopetuksen opettajien ja oppilaiden digitaalisen osaamisen tilasta. Sen perusteella seurataan hallitusohjelmaan kirjattujen opetuksen digitalisaation tavoitteiden toteutumista.

Toistaiseksi tahti on ollut verkkainen.

MainosOpettajien osaaminen parantui viime vuodesta

Koulujen digikehitys on vahvistunut ja opettajien digiosaaminen on parantunut, mutta itse opiskelussa digi ei näy vielä kovin selvästi.

Esimerkiksi digitaaliset oppimateriaalit ovat jääneet vähälle käytölle. Kirjat, vihot ja monisteet ovat edelleen keskeisiä koulun arjessa.

Koulujen teknologinen varustelu on havaittu hyväksi, mutta laitteiden käyttö todetaan monessa koulussa vähäiseksi.

Osaamisen puutetta siitä ei kuitenkaan voida syyttää, sillä opettajien osaaminen on vahvistunut selvästi vuodesta 2016. He hallitsevat parhaiten tiedonhaun ja viestinnän.

Eniten puutteita on laitteiden peruskäytön ja sisällön tuottamisen osaamisessa. Väliraportti kiinnittää huomiota osaamispuutteen kasautumiseen: tietotekniikkavaatimusten kanssa kamppailevat etenkin keski-ikäiset naisopettajat. Ahkerimpia kouluttautujia taas ovat nuoret miesopettajat.

Opettajat kuitenkin tukevat toisiaan digitaalisten toimintatapojen kehittämisessä ja monessa koulussa on käytössä tutoropettajakäytäntö.

Myös oppilaiden osaaminen on monella alueella tyydyttävää, mutta selvästi heikompaa kuin opettajilla. Ongelmia tulee esimerkiksi esitysgrafiikka- ja taulukkolaskentaohjelmistojen hallinnassa. Myös tietokoneiden perustoiminnot ovat monella diginatiivilla hukassa.

Sekä opettajat että oppilaat osaavat varsin huonosti ohjelmoida.

Digitaidoille omia oppitunteja?

Peruskoulun digitalisaatio on yksi koulutuksen kärkihankkeiden tavoitteista. Perusopetuksen oppimisympäristöjä ja oppimisen tapoja halutaan uudistaa nykyajan tarpeiden tasalle.

Uuden pedagogiikan, uusien oppimateriaalien ja uusien oppimisymäristöjen avulla halutaan parantaa oppimistuloksia ja kaventaa oppimisen eroja. Lisäksi uudistuksella pitäisi pystyä vastaamaan suuriin yhteiskunnallisiin muutoksiin ja työn uudelleenorganisointiin.

Digiajan peruskoulu -hankkeen väliraportti antaa ehdotuksia toimenpiteistä, joilla nämä tavoitteet voitaisiin saavuttaa.

Ensinnäkään tietokoneiden peruskäyttötaitoja ei opita muun opiskelun ohessa, vaan digitaitojen opetukseen olisi syytä varata oma opintokokonaisuutensa.

Viihdepainotteiseen mobiililaitekäyttöön tottuneille oppilaille pitäisi tarjota paitsi peruskäyttöön, myös sisältötaitoihin liittyvää optusta.

Koulujen digitaalista toimintakulttuuria tulee seurata ja myös opettajat pitäisi saada innostumaan koulun digistrategiasta. Täydennyskoulutusta pitää tarjota tarpeen mukaan ja digiosaaminen tulee ottaa osaksi opettajien henkilökohtaisia kehittymissuunnitelmia, raportti linjaa.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*