Robotiikan opetus ja teknologiakasvatus ovat jääneet vähäiselle huomiolle opetussuunnitelmissa, sanoo Esa Santakallio. Myös opetusympäristöt ovat toistaiseksi olleet melko kehittymättömiä. (Kuva: Riihimäen kaupunki / Harjun robottikerho)

Riihimäellä kehitetään määrätietoisesti robotiikan opetusta. Vuosien 2016-19 aikana alan opetuksessa on tarkoitus kehittää peruskoulun 3. luokalta ammattikorkeakoulutasolle ulottuva jatkumo.

Tarkoitus on, että robotiikkaa opetetaan perusopetuksen 3.–7. luokille kaikille yhteisinä sisältöinä ja valinnaisaineena 5.–6. ja 8.–9. luokilla.

– Lisäksi tarjoamme robotiikkakerhoja niille oppilaille, jotka haluavat perehtyä syvällisemmin robotiikkaan tai osallistua kansallisiin ja kansainvälisiin robotiikkakilpailuihin, kertoo Riihimäen sivistystoimenjohtaja Esa Santakallio.

Santakallion mukaan robotiikkaan panostamisen on tulevaisuuteen varautumista.

– Robotiikan arjen sovellukset lisääntyvät räjähdysmäisesti kaikkien kansalaisten arjessa ja työelämässä lähitulevaisuudessa. Tuntuisi oudolta, että yleissivistävässä ja ammatillisessa opetuksessa ei olisi robotiikkaan liittyviä oppimistavoitteita ja -sisältöjä.

Jo kuluvana lukuvuonna Riihimäellä kaikki 6. luokan oppilaat ovat voineet valita robotiikkaa valinnaisena oppiaineena. Lisäksi kaksi alakoulua kokeilee tänä keväänä robotiikkaopetusta perusopetuksen 5. luokalla.

 

Uudessa OPSissa
vain mainintoja robotiikasta

Riihimäellä robotiikan opetuksessa kyse on uuden opetussuunnitelman mukaisesta tavoitteellisesta opetuksesta, jossa oppilaat oppivat 2100-luvun arki- ja työelämässä tarvittavia suunnittelu- ja yhteistyötaitoja Yhdysvalloissa perusopetukseen, toisen asteen ja ammattikorkeakouluopetukseen suunnitellussa VEX IQ ja VEX EDR -oppimisympäristöissä.

– Tiimeissä tapahtuvaa luovaa ongelmanratkaisua, vaihtoehtoisten ratkaisumallien testausta, mekaniikkarakentelua, ohjelmointia,  yhteistyö-, viestintä- ja esiintymistaitoja, Santakallio listaa taitoja, joita oppilaiden on robotiikan opiskelun kautta mahdollisuus kehittää.

Suomessa kehitettiin 1990-luvun alkuvuosina useissa yliopistojen yhteydessä toimivissa opettajankoulutuslaitoksissa automaatio- ja robotiikkaoppisisältöistä teknologiakasvatusta.

Myös Riihimäen opetustoimessa työskentelee viranhaltijoita, joilla on ensimmäiset kokemukset 1990-luvun alusta automaation ja robotiikan opettamiseen perusopetuksessa.

Santakallion mukaan robotiikan ja teknologiakasvatuksen kehittäminen hiipui 2000-luvun taitteessa valtakunnan tasolla kahdesta syystä.

Robotiikan opetusta tai teknologiakasvatusta ei sisällytetty opettavana oppiaineena vuoden 1994 eikä vuoden 2004 tuntijakoon. Vuoden 2016 perusopetuksen opetussuunnitelmaankin sisältyy vain mainintoja robotiikan opettamisesta käsityön, matematiikan ja luonnontiedon oppisisällöissä.

– Toisaalta perusopetukseen soveltuvat erityisesti robotiikan opetuksen oppimisympäristöt ovat aivan viime vuosiin saakka olleet varsin kehittymättömiä. Käytännössä koulut ovat tukeutuneet kerhotoiminnassaan tukeutuneet tekniikalego-pohjaisiin tietokoneella ohjattaviin ympäristöihin.

– Näiden Lego-pohjaisiin oppimisympäristöihin ei mielestäni voi rakentaa perusopetuksen kattavaa ja ainakin koulutuksen toiselle asteelle ulottuvaa opetussuunnitelmaperusteista opetuksellista jatkumoa, Santakallio näkee.

 

robotti
Kuva: Riihimäen kaupunki / Harjun robottikerho

Ei erityisvaatimuksia
opetukselle

Robotiikan opettamisen järjestäminen ei vaadi erityistä pätevyyttä tai suuria järjestelyjä, Esa Santakallio sanoo.

– Pelkkä innostuminen riittää, koska yksikään opettajankoulutuslaitos ei opeta robotiikkaa. Robotiikka ei myöskään sisälly oppiaineena perusopetuksen tai toisen asteen valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Lisäksi opettajien täydennyskoulutus ja oppimisympäristöjen hankinta ovat koulutuksen järjestäjien vastuulla.

Riihimäen robotiikkainnostus näkyi myös viime viikolla kaupungissa järjestetyissä koulujen robotiikkakilpailussa. Riihimäen Harjurinteen koulu keräsi useita palkintosijoja. Myös Orimattilan ja Pieksämäen koulut menestyivät.

Esa Santakallion mukaan innostus robotiikkaan Riihimäellä on poikkeuksellista.

– Olen työskennellyt 30 vuotta opetus- ja kasvatusalalla, enkä koskaan aikaisemmin ole törmännyt vastaavaan innostukseen, kuin robotiikan täydennyskoulutukseen osallistuneilla opettajilla on ollut, Esa Santakallio sanoo.

– Oppilaat ovat vielä innostuneempia.

 

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*