Pelimuseo Tampereen Vapriikissa on esimerkki museoalan uusista aluevaltauksista.

Ehdotus museopoliittiseksi ohjelmaksi on valmistunut ja lähdössä lausuntokierrokselle. Ohjelma nostaa museot esiin asiantuntijoina, kumppaneina ja mahdollistajina. Tavoitteena on, että vuonna 2030 Suomessa on Euroopan ajankohtaisimmat museot ja innostuneimmat asiakkaat.

Ohjelmaa on tarkoitus voida hyödyntää paikallisessa ja alueellisessa kehittämisessä sekä toiminnan suunnittelussa ja linjaamisessa.

Ohjelma liittyy myös käynnissä olevaan kulttuurin valtionosuusjärjestelmän uudistukseen, jossa tarkastellaan teattereiden ja orkestereiden lisäksi museoiden rahoitusjärjestelmää.

Museopoliittisessa ohjelmassa on kuusi kehittämiskokonaisuutta. Niissä keskitytään museotoiminnan yleisten tavoitteiden uudistamiseen sekä osaamisen, toimintatapojen, rakenteiden ja rahoituksen kehittämiseen. Kokoelmatyö ja digitaalisuus nousevat omiksi kehittämiskokonaisuuksiksi. Ohjelmassa tarkastellaan myös museolakia ja sen uudistamistarpeita.

Ohjelman mukaan museot tarjoavat elämyksiä ja tietoa ja luovat näin mahdollisuuksia luovuudelle, sivistykselle, identiteettien rakentumiselle ja muutosten ymmärtämiselle. Museoilla nähdään olevan tärkeä tehtävä kulttuurisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentamisessa ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Ohjelma määrittelee museot kulttuuripalveluna, joka kattaa koko maan.

Museoilla menee hyvin

Museoilla menee nyt hyvin, sanoo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen, kok.

– Tästä kuuluu kiitos sekä pitkäjänteiselle kehittämistyölle että uusille hienoille ideoille, kuten mahtavasti menestynyt Museokortti.

– Museomme ovat paikallisia, alueellisia ja jopa valtakunnallisia vetovoimatekijöitä, jotka kiinnostavat yhä laajempia yleisöjä. Ne vaalivat kulttuuriperintöämme ja välittävät sitä aina uusille sukupolville, Grahn-Laasonen kiittelee.

Museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä on tyytyväinen ohjelmaan ja huomauttaa, että alalla odotetaan myös valtiolta sitoutumista ohjelmaan sekä rahoituksen että lainsäädännön kehittymisen osalta.

Museopoliittinen ohjelma lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle. Ohjelmasta järjestetään lisäksi keskustelutilaisuus 22. maaliskuuta.

Ehdotus museopoliittiseksi ohjelmaksi on luettavissa täällä.

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*