Turku tukee kaupunkitutkmusta, jota voidaan hyödyntää myös kaupungin päätöksenteossa.
Kuva: Suomen Ilmakuva

Turun kaupunki tukee pro gradu -opinnäytetöitä 2000 euron apurahalla. Kaupunki myönsi apurahan yhdeksälle kaupungin kehittämistä tutkivalle opinnäytetyölle. Töiden on valmistuttava vuoden 2021 loppuun mennessä.

Turun kaupunki on myöntänyt graduapurahoja Turun yliopiston ja Åbo Akademin opiskelijoille vuodesta 2005 saakka. Apuraha myönnetään tutkimussuunnitelman perusteella enintään 10 gradulle. Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteisen kaupunkitutkimusohjelman tavoitteena on lisätä kaupunkikehitystä koskevaa tutkimusta, jota voidaan hyödyntää myös kaupungin päätöksenteossa.

Tänä vuonna apurahan saaneissa talouatieteen graduissa tutkitaan vuoden 2017 asumistukiuudistuksen vaikutusta vuokriin ja uudisrakentamisen vaikutuksia vanhojen asuntojen hintatasoon. 

Kaupungin hallintoon liittyvien gradujen aiheet ovat asukkaiden panos kaupunkibrändäykseen ja allianssimallin soveltaminen raitiotiehankkeessa. 

Ulkomaalaistaustaista väestöä koskevissa opinnäytteissä tutkitaan nuorten kokemuksia kotoutumisesta, koronaviestintää somaliyhteisössä ja ulkomaalaistaustaisten työllistymistä.

Maantieteen gradu käsittelee sitä, voiko Turun ja Tampereen väliseen aluekehitykseen suhtautua kehityskäytävänä ja tulevaisuudentutkimuksen opinnäytetyö sitä, millaisia lukiolaisten ammatilliset tulevaisuudenkuvat ovat. 

Lisää tietoa kaupunkibrändäyksestä

Asumistuen vuokravaikutuksia käsittelevässä gradussa vertaillaan opiskelijoiden tukimäärien ja vuokramäärien muutoksia muiden tuensaajien muutoksiin Kelalta saadun aineiston pohjalta.

Gradua tekevän taloustieteen maisteriopiskelijan Antti Kolehmaisen tavoitteena on vertailla eri kuntia keskenään ja luoda arvio siitä, kuinka paljon jokainen myönnetty lisäasumistukieuro nostaa tuensaajan maksamaa vuokraa. 

Tutkimuksen lähtökohtana on vuonna 2017 tehty asumistukiuudistus, jossa opiskelijat siirrettiin opintotuen asumislisän piiristä yleisen asumistuen piiriin.

Markkinoinnin maisteriopiskelija Jenna Kaarela puolestaan tutkii kaupunkilaisten osallistamista kaupungin brändi-identiteetin luomiseen. Markkinoinnin pro gradu -tutkielmaan haastatellaan neljästä eri kaupungista brändäyksen ja osallisuuden asiantuntijoita. 

– Kaupunkibrändäys on uusi ilmiö akateemisella kentällä. Sekä kaupunkibrändäyksen teoria että käytäntö ovat osoittaneet merkittäviä puutteita erityisesti asukkaiden roolin huomioon ottamisessa, Kaarela sanoo kaupungin tiedotteessa. 

Hänen mukaansa kaupunkilaisten osallistaminen brändäysprosessiin on nähty haastavana tehtävänä, johon ei toistaiseksi ole onnistuttu löytämään yleisiä hyviä käytäntöjä.

Tutkimushaastattelujen tavoitteena on kartoittaa, miten asukkaiden merkitys ymmärretään brändäysprosessissa ja millaisia keinoja asukkaiden osallistamiseen on olemassa, sekä millaiset keinot sopivat brändäystarkoituksiin.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*