Kuva: Sepoo Haavisto

Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen kaupunkitutkimusohjelma jatkaa kolmannelle kaudelle, joka käsittää vuodet 2019-2023. Ohjelman puitteissa tehdään kaupunkien kehitystä koskevaa akateemista tutkimusta, joka tuottaa tietoa myös kaupungin päätöksenteon tueksi.

Tutkimukset kohdistuvat yhteiskunnalliseen ja tilalliseen muutokseen kaupungeissa sekä kaupungin mahdollisuuksiin vaikuttaa tähän muutokseen yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Rahoitettavien tutkimusten aiheet perustuvat Turun kaupungin strategian kahteen ohjelmaan. Näitä aiheita käsitellään tutkimuslähtöisesti eli näkökulmia tieteellisistä keskusteluista, teorioista, olemassa olevasta tutkimustiedosta ja eri oppialojen tutkimuksellisista perinteistä hyödyntäen ja soveltaen.

Tutkimusten merkittävin rahoitusmuoto ovat ohjelman omat tutkimusrahoituskilpailut, joita on järjestetty vuosittain. Tutkimuksia on rahoittanut Turun kaupunki yhdessä Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Länsi-Suomen yleishyödyllisen asuntosäätiön kanssa.

MainosOhjelmasta viimeksi valmistuneet tutkimukset koskevat muun muassa Turun talouskasvun rakennetta, kaupungin sisäisten lämpötilaerojen trendimuutoksia, koettua turvallisuutta kaupunkisuunnittelun tavoitteena, Turun merellisyyttä moniaistisena kokemuksena ja kansalaisosallisuuden kehittämistä.

Kaupunkitukimusohjelmassa on pystytty ylittämään soveltavan ja perustutkimuksen jakolinja ja saatu laaja kirjo tieteenaloja hankkeiden piiriin. Toinen erityispiirre on Turun kaupungin ja yliopistojen laaja yhteistyö sekä koko ohjelmakokonaisuuden ohjaamisessa että yksittäisten tutkimushankkeiden jokaisessa vaiheessa.

Oleellinen osa Turun mallia on yhteinen tutkimusjohtaja, joka toimii pysyvänä saranana tiedemaailman ja kaupunkiorganisaation välissä, auttaen yhteisten tavoitteiden ja tekemisten määrittelyssä ja vuorovaikutuksessa.

– Hankkeissa tärkeimmät kysymykset ovat, miksi tulokset ovat merkittäviä ylipäätään ja missä mielessä ne ovat merkittäviä Turun kaupungin kehittämisen näkökulmasta. Näistä keskustellaan muun muassa tutkimushankkeiden ohjausryhmissä. Tavoite on vahvistaa tulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja tiedolla johtamista Turussa, kertoo ohjelman johtaja Sampo Ruoppila, joka toimii kaupunkitutkimuksen johtajana sekä Turun kaupungissa että Turun yliopistossa.

Turun kaupunkitutkimusohjelman vuosia 2014-2017 arvioinut Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja Jenni Airaksinen totesi viime vuoden lopulla julkaistussa arviossaan, että ohjelma on onnistunut tavoitteidensa saavuttamisessa hyvin.

Arvioinnissa etsittiin laadullisen, empiirisen aineiston perusteella vastausta kysymyksiin siitä, miten kaupunkitutkimusohjelma on onnistunut tehtävässään tarjota työkaluja kaupungin tietoperusteiseen päätöksentekoon, ja miten se on onnistunut yliopistojen ja kaupungin välisen yhteistyön ja tiedonvaihdon kehittämisessä.

”Arvioinnin johtopäätös on, että Turun kaupunkitutkimusohjelma on onnistunut molemmissa tehtävissään hyvin. Päätöksenteon strategisuus sekä vuorovaikutus kaupungin ja yliopistojen välillä ovat ohjelmayhteistyön kautta kehittyneet. Mitä tiiviimpi yhteys kaupunkitutkimusohjelmaan toimialalla on, sitä suurempi arvo ohjelmasta nähdään valmistelulle ja päätöksenteolle olevan”, Airaksinen kirjoittti arviointiraportissaan.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*