Erikoistutkija Jenni Alisaari ilahtui positiivisesti, miten hyvin opettajat suhtautuvat maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja opiskelijoiden opettamiseen. (Kuvituskuva: Seppo Haavisto)

Työskentely maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kanssa vahvistaa opettajien positiivista suhtautumista oppilaisiin ja heidän kanssaan työskentelyyn.

Tämä selvisi tällä viikolla julkaistusta tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin, mitkä asiat antavat opettajille iloa heidän opettaessaan maahanmuuttajataustaisia oppilaita.

Turun yliopiston erikoistutkija Jenni Alisaari sanoo, että opettajan positiivinen suhtautuminen on monin tavoin merkityksellistä oppilaan kannalta.

– Opettajan ja oppilaan välisellä suhteella on paljon merkitystä kuuluvuuden tunteen kehittymiselle. Ja kuuluvuuden tunne vaikuttaa suoraan siihen, miten oppilas sitoutuu oppimiseen.

– Jos oppilas kokee oppimistilanteet mielekkäiksi ja niin kutsutusti psyykkisesti turvallisiksi, silloin hän uskaltaa ja haluaa sitoutua niihin. Ja tämä taas näkyy parempina oppimistuloksina.

Mukana vajaat 600 opettajaa

Kaiken kaikkiaan tutkimukseen osallistuneiden opettajien vastauksista kuului hyvin positiivinen asennoituminen maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettamista kohtaan.

Tutkimuksessa opettajilta kysyttiin, mitkä kolme asiaa ilahduttavat heitä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetuksessa.

Yhteensä 588 opettajaa vastasi kysymykseen.

Suurimmaksi ilonaiheekseen (44 prosenttia maininnoista) opettajat mainitsivat oppilaat ja heidän persoonallisuutensa, motivaationsa ja saavutuksensa oppimisessa. Opettajat iloitsivat myös oppilaidensa hyvistä ystävyyssuhteista.

Opettajat, joilla oli eniten kokemusta maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kanssa työskentelystä tai jotka työskentelivät kouluissa, joissa on paljon maahanmuuttajataustaisia oppilaita, mainitsivat useimmin juuri oppilaat suurimmaksi ilonaiheekseen.

– Tulosten perusteella suosittelemme, että opettajaopiskelijoille tarjottaisiin mahdollisuuksia opetusharjoitteluun kulttuurisesti ja kielellisesti moninaisissa kouluissa.

– Tämä voisi tukea tulevien opettajien mahdollisuuksia kokea työskentely moninaisissa kouluissa mielenkiintoisena ja palkitsevana mahdollisuutena, Alisaari arvioi.

Vastauksia eri puolilta Suomea

Tutkimukseen osallistuneista opettajista 23 prosenttia työskenteli alakoulussa ja 44 prosenttia vastanneista oli opettajina joko yläkoulussa tai lukiossa.

– Sitten 15 prosenttia vastanneista oli erityisopettajia ja 6 prosenttia rehtoreita. Sijaisia tai muita oli vajaat 4 prosenttia.

Tutkimukseen osallistui opettajia eri puolilta Suomea, erikoistutkija kertoo.

– Aika kattavasti saimme vastauksia ympäri Suomea, vähän tässä painottuu Etelä- ja Lounais-Suomi.

Vaikka opettajan työ on vaativaa, se on myös antoisaa, erikoistutkija Alisaari sanoo.
– Iso osa opettajista todella nauttii työstään.

Alisaari kokee tuoreen tutkimuksen merkitykselliseksi siitäkin näkökulmasta, että ylipäätään on verrattain vähän tutkittua tietoa opettajan kokemasta työilosta kulttuurisesti ja kielellisesti moninaisissa kouluissa.

Tutkimusjulkaisun kirjoittajia olivat Alisaaren lisäksi Mervi Kaukko Tampereen yliopistosta ja Leena Maria Heikkola Åbo Akademista.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*