Kuva: Ville Miettinen

Metropolialueen korkeakoulujen, kaupunkien sekä kahden ministeriön välisen Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka -ohjelman ohjausryhmä on valinnut vuosina 2017 ja 2018 rahoitettavat uudet kaksivuotiset tutkimus- ja kehittämishankkeet.

Mukana on tutkimushankkeita osallistuvasta budjetoinnista pyöräilyn kautta päiväkotien viherpihojen hyvinvointivaikutuksiin.

– Kaikki ensi vuoden alussa käynnistyvät hankkeet ja niiden aiheet ovat ohjelman puitteissa uusia. Pääosa hankkeista on perustutkimusta sekä kehittämistoimenpiteitä yhdisteleviä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishankkeita, kertoo tutkimus- ja yhteistyöohjelman koordinaattori Jussi Kulonpalo.

Hankkeiden yhteenlaskettu rahoitus kahdelle vuodelle on noin 2 miljoonaa euroa, kun huomioidaan hankkeiden toteutuspaikkojen omavastuuosuudet.

Metropolialueen kestävän kasvun haasteet ja mahdollisuudet -teemaisen ohjelman keskeisenä tehtävänä on rahoittaa monitieteistä, metropolialueen erityispiirteistä lähtevää kaupunkitutkimusta sekä siihen tukeutuvaa kehittämistoimintaa kilpaillun hankerahoituksen kautta.

Ohjelmaan osallistuvat Helsingin yliopisto, Hanken Svenska handelshögskolan, Diakonia-, Metropolia-, Haaga-Helia-, Arcada-, LAUREA-, LAMK-, HAMK- ja HUMAK -ammattikorkeakoulut, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Lahden kaupungit sekä ympäristöministeriö ja valtiovarainministeriö.

Valitut 15 hanketta ovat:

Professori Sami Moisio, Helsingin yliopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulu: Urbaanin yhteiskehittämisen mallit – Tutkimuksen ja monialaisen toimijuuden parhaat käytänteet kaupunkitiedon ja -suunnittelun kehittämisessä.

Senior Research Fellow Shuhua Liu, Yrkeshögskolan ARCADA: Intelligent Methods and Models for Mining Community Knowledge: Enabling enriched Understanding of Urban Development in Helsinki Metropolitan Region with Social Intelligence.

Yliopettaja Soile Juujärvi, Laurea-ammattikorkeakoulu: Sun Idea – osallistuva budjetointi kaupunginosakehittämisessä.

Professori Ilse Julkunen ja Aija Kettunen, Helsingin yliopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu: Kaupunkisosiaalityöllä kohti vaikuttavaa kotoutumista pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa.

Lehtori Sara Ikävalko, LAMK ammattikorkeakoulu: Kaupunki nuorten palveluna – uuden sukupolven kaupunkikokemus ja tulevaisuuden palvelut.

Professori Pia Olsson, Helsingin yliopisto ja Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK: Jaettu kaupunki. Etnografinen tutkimus tilallis-toiminnallisista kohtaamisista monikulttuurisissa kaupunkiympäristöissä.

Yliopettaja Päivi Rainò, HUMAK ammattikorkeakoulu: Kielettömänä kaupungissa? Tulokulma osallistuvaan ja kielellisesti esteettömään kaupunkiin.

Tutkijatohtori Virpi Sorsa, Hanken Svenska handelshögskolan: Korkean vaikuttavuuden yritykset ja metropolialueen talouskasvu.

Yliopettaja Teemu Moilanen, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu: Stadionista maailmanluokan elämyskeskukseksi.

Tutkijatohtori Maria Salonen, Helsingin yliopisto ja Yrkeshögskolan ARCADA: Pyöräily osana Helsingin seudun kestävää kaupunkiliikennettä – uudet aineistot suunnittelun tukena.

Professori Matti Kortteinen, Helsingin yliopisto: Sosiaalisen sekoittamisen kynnysarvot.

Apulaisprofessori Sirkku Juhola, Helsingin yliopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulu: Miten kestävyysmuutos toteutuu kaupungissa (KEMUT) – esimerkkinä Eko-Viikin asuinalue Helsingissä.

Dosentti Leena Järvi, Helsingin yliopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulu: Hienon resoluution ilmanlaatumallinnus kaupunkisuunnittelun tukena.

Dosentti Aki Sinkkonen, Helsingin yliopisto: Kohti tervettä aikuisuutta (KOTA) – päiväkodin viherpihan vaikutus lasten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Tapani Pöykkö, Hämeen-ammattikorkeakoulu HAMK: SMART PARKS, käyttäjäkokemus osaksi julkisen ulkotilan investointi- ja ylläpitopäätöksiä.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*