Kuva: Ville Miettinen
Opintojen keskeytyksiä on ollut erityisesti ammatillisessa koulutuksessa.

Helsingin ja Turun yliopiston tutkimuksessa huomattiin, että nuorten opinto- ja uraohjaus sekä siihen kytkeytyvät paikalliset verkostot ovat liian hajautuneita ja niissä on resurssipulaa.

Tilannetta auttaisi, jos opinto- ja uraohjauksen yhteistyötä kehitettäisiin ja asetettaisiin lainsäädäntöön ohjaajakohtaiset ohjattavien maksimimäärät ja lisättäisiin ohjauksen henkilöresursseja.

Kuinka opinto-ohjaus saadaan riittämään oppivelvollisuuden laajentuessa?

Johtaja Terhi Päivärinta Kuntaliitosta muistuttaa, että suurin osan peruskoulun oppilaista on jatkanut opintojaan peruskoulun jälkeen ennen oppivelvollisuuden laajennustakin.

MainosLaajennuksen yhteydessä peruskoulun kahdeksannelle ja yhdeksännelle luokka-asteelle on osoitettu tukea tukiopinto-ohjauksen nimellä. Tarkoitus on, että tukea tarjottaisiin nyt sitä erityisesti tarvitseville.

Päivärinnan mielestä uudistuksen yksi selkeä parannus on, että vastuut nuoren opintopolusta perusasteelta seuraavalle siirryttäessä on nyt asetettu selkeästi.

– Aiemmin mitään tahoa ei velvoitettu huolehtimaan nuoren tulevista opinnoista, vaikka toki toimintatavat ovat eri puolilla Suomea vaihdelleet.

Ammatillisella puolella keskeytyksiä

Erityisesti toisen asteen ammatillisella puolella on ollut paljon keskeyttäjiä, ja opintopolku on voinut katketa silloin kokonaan. Uudistus tarttuu myös tähän.

Mainos– Nuorilla voi olla taustallaan monenlaisia ongelmia, liittyivät ne sitten terveyteen, mielenterveyteen tai sosiaalisiin asioihin. Tarkoitus on, että nuoria ohjataan tarvittaessa muihinkin palveluihin, jotta opiskelu olisi mahdollista.

Päivärinta huomauttaa, ettei mikään järjestelmä ei voi taata sataprosenttisesti jokaisen nuoren valmistumista toiselta asteelta mutta ainakin uudistuksen avulla voidaan ohjata eteenpäin nuoria, jotka eivät löydä omaa polkuaan kovin helposti.

Jos alle 18-vuotias toisen asteen opiskelija keskeyttää opintonsa, koulutuksen järjestäjällä on vastuu käydä hänen kanssaan keskusteluja ja pyrkiä löytämään sopivampi vaihtoehto.

Jos tästä huolimatta opinnot eivät lähde sujumaan ja opiskelu keskeytyy, vastuu siirtyy nuoren asuinkunnalle.

Kunta päättää, kuka nuoren asioita alkaa hoitaa ja kuinka hänet saadaan takaisin koulutukseen.

Toisaalta on myös huoltajien vastuulla katsoa, että alaikäinen suorittaa oppivelvollisuuttaan.

Apua valintaan nivelvaiheesta

Peruskoulun jälkeen ei ole pakko jatkaa suoraan toiselle asteelle, vaan nivelvaiheen koulutuksessa voi käydä esimerkiksi kymppiluokan.  

Syksyllä 2022 alkaa uusi nivelvaiheen koulutus, tutkintoon valmentava koulutus eli tuva-koulutus. Se antaa valmiuksia lukioon tai ammatilliseen koulutukseen.

Osa nuorista ei tiedä, mihin jatkaa peruskoulun jälkeen. Tuva-koulutuksen aikana asiat voivat selvetä ja sen aikana on mahdollista vaikkapa korottaa joitakin arvosanoja.

Idea on, että tuva-koulutus räätälöidään kullekin oppilaalle sopivaksi.

Tuva-koulutuksen järjestämiseen tarvitaan seudullista tai alueellista yhteistyötä.

– Monilla alueilla on aloitettu yhteistyön rakentaminen ja nyt suunnitellaan, kuinka nuorten opintopolun tukeminen parhaiten hoidetaan.

Tarkoitus on, että nuoren ei välttämättä tarvitse opiskella kokonaista vuotta valmentavassa opetuksessa, vaan siirtyminen toisen asteen koulutukseen voi olla joustavaa.

Lisää ohjauksen tarvetta

Oppivelvollisuuden laajentamisen ja maksuttomuuden hintalapuksi on arvioitu noin 130 miljoonaa euroa. Kuntaliitto pitää esitettyä rahoitusta riittämättömänä.

Päivärinnan mielestä on olemassa riski, että oppivelvollisuuden laajennuksessa oppilaiden ohjauksen tarve lisääntyy merkittävästikin. Mitä varhaisemmassa vaiheessa mahdollisiin ongelmiin puututaan, sen helpompaa nuorta on ohjata eteenpäin.

Jo nyt puutetta on erityisesti ruotsinkielisistä opinnonohjaajista.

Helsingin ja Turun yliopiston tutkimus nuorten opinto- ja uraohjauksesta on julkaistu Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisusarjassa.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Tärkeää painiskelua !
    17 vuotta ohjaajana peruskoulun eri luokissa eskarit- 6 lk on saanut minut henkilökohtaisesti yllättymään, kuinka oppilaiden taitotaso on laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ohjausta tarvittaisiin todella enemmän kuin mihi on resursseja. Ohjaajien palkkataso ja vaatimustaso pitäisi kohottaa, niin että ohjaaja itse hallitsee opetettavat seikat. Kun taas kehitysvammaisten ohjaaminen sopisi ehdottomasti lähihoitaja- koulutus pohjaisille.
    Miehiä mukaan ohjaajiksi – etenkin eroperheiden lasten elämää tasoittaisivat hyvät, rauhalliset, ammattiinsopivat mieskontaktit.
    Kesäkauden lomautukset ja onneton palkkataso on omiaan madaltamaan ohjaavien aikuisten karkaamista alalta. Haluaisitko itse lapsellesi ohjaajan, joka hoitaa vastuullisesti tehtävän ja pyrkii oppilaan saavan turvallista, napakkaa tukea koulutielleen?

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*