KUVA: EU / Fred Guerdin
Kansalaisille ei saa syntyä epärealistisia odotuksia EU:n päätöksenteosta, Sari Rautio sanoi.

Kuntia ja alueita edustavana EU:n poliittisena elimenä Euroopan alueiden komitea (AK) kutsui yhdessä Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston (CEMR) kanssa paikallis- ja alueviranomaisten valtakunnallisten järjestöjen puheenjohtajat keskustelemaan Euroopan tulevaisuudesta paikallisesta ja alueellisesta näkökulmasta. Kuntaliittoa edusti tilaisuudessa hallituksen varapuheenjohtaja Sari Rautio.

– Useimmat Euroopan maista ovat yksinään pieniä tekijöitä maailmanlaajuisesti. Tarvitaan vahva ja yhtenäinen Euroopan unioni, jonka toimilla vahvistetaan koko Euroopan asemaa globaalisti, Rautio totesi puheenvuorossaan.

Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimivan Raution, kok., mukaan EU:n on oltava uskottava jäsenmaiden kansalaisten, alueiden, kuntien, talouselämän ja järjestöjen silmissä.

– Unionin tasolla tulee keskittyä olennaisten asioiden sääntelyyn ja turhaa sääntelyä tulee välttää. Toissijaisuusperiaatetta tulee korostaa ja EU:n toimivalta on määriteltävä nykyistä selkeämmin. Kansalaisille olisi avattava, mistä asioista päätetään jäsenvaltiotasolla ja mistä EU:ssa, jotta heille ei synny epärealistisia odotuksia unionia kohtaan, Rautio painotti.

Raution mukaan nyt vaaditaan viisaita päätöksiä, jotta unioni kykenee lunastamaan kansalaisten luottamuksen eikä kompastu tämän päivän haasteisiin.

– Asenteet etenkin maahanmuuttoa kohtaan voivat olla käänteentekeviä Euroopan tulevaisuuden kannalta. Maahanmuuttoa koskevista pelisäännöistä pitää pystyä sopimaan EU:n tasolla, jotta jäsenmaiden sisäinen ja keskinäinen riitely saadaan laantumaan, Rautio linjasi.

Ensi keväänä pidettävien Euroopan parlamentin vaalien lähestyessä AK:n puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz korosti alue- ja paikallistason yhteistyön merkitystä.

– Komitea on sitoutunut vahvistamaan yhteistyötä kaikkien eurooppalaisten järjestöjen kanssa, jotta varmistetaan, että kaikki paikalliset ja alueelliset hallintotahot saavat äänensä kuuluville Euroopan unionin tasolla Brysselissä. Meidän on yhdessä muovattava Euroopan tulevaisuutta vahvistamalla yhteisiä EU:n arvoja ja unionin demokraattista perustaa sekä parantamalla EU:n politiikkojen laatua ja tehokkuutta.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*