Kuva: EU/EH
Karl-Heinz Lambertz puhui EU:n koheesiopolitiikan tulevaisuutta käsitelleessä seminaarissa Brysselissä heinäkuussa.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz kehottaa Euroopan komission puheenjohtajaa Ursula von der Leyenia aktiiviseen vuorovaikutukseen kuntien ja alueiden kanssa.

Lambertzin mukaan tuoreen Euroopan komission puheenjohtajan tulee muovata EU:n tulevaisuutta yhdessä paikallishallinnon edustuksen kanssa, ja alueiden komitea toivoo von der Lyenin esittelevän Eurooppa-ohjelmaansa EU:n alue- ja paikallisedustajien kokoukselle.

– Tarvitaan uutta työskentelytapaa, jotta voidaan vahvistaa EU:n oikeutusta, omavastuullisuutta ja kansalaisläheisyyttä. Uuden komission olisi tuettava tinkimättä kaikkien hallintotasojen laajempaa osallistumista EU:n päätöksentekoprosessin kaikkiin vaiheisiin, Lambertz sanoo alueiden komitean tiedotteessa.

– Arvostan vastavalitun komission puheenjohtajan lausuntoa, jonka mukaan unionimme demokraattinen järjestelmä on ainutlaatuinen, sillä se tuo yhteen suorilla vaaleilla valittuja paikallis-, alue-, valtio- ja unionitason edustajia sekä vaaleilla valittuja valtion- ja hallitusten päämiehiä. Luotan hänen käynnistävän unioni-, valtio-, alue- ja paikallistasolla uutta koordinoitua toimintaa, jonka avulla EU voi saavuttaa sosiaalista ja taloudellista edistystä ja tulla lähemmäs kansalaisiaan.

MainosLambertz muistutti, että alueet ja kunnat ovat keskeisiä toimijoita pantaessa lupaukset täytäntöön käytännössä, jotta voidaan torjua ilmastokriisiä ja sosiaalista eriarvoisuutta ja varmistaa oikeudenmukainen siirtymä kaikille.

– Siksi Euroopan alueiden komitea tukee kaikki alueet huomioon ottavaa vahvaa koheesiopolitiikkaa. Vain tekemällä monitasoista yhteistyötä ja parantamalla julkisia investointivalmiuksia kykenemme saamaan aikaan oikeudenmukaisen ja kestäväpohjaisen unionin.

Lambertzin mukaan parantunut äänestysaktiivisuus vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaaleissa vahvisti, että Eurooppa on kansalaisille ja etenkin nuorille tärkeä.

– Nyt on aika hyödyntää tätä kehitystä ja toimia yhdessä eurooppalaisten kanssa järjestelmällisemmin muulloinkin kuin vaalikampanjoiden aikana, myös luomalla yhteistä pysyvää kansalaiskeskustelua, jossa paikallis- ja alueviranomaiset ovat mukana, Lambertz sanoi

– EU:n tulevaisuuden muovaaminen on yhteinen tehtävä ja vastuu. Euroopan alueiden komitea ja EU:n kunnat ja alueet ovat valmiita osallistumaan Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin.

Euroopan alueiden komitea on tulevia poliittisia haasteita ja painopisteitä silmällä pitäen jo tuonut esiin odotuksiaan ja ehdotuksiaan vuosiksi 2019–2024 toimintasuunnitelmassa ja päätöslauselmassa , joka annettiin 26. kesäkuuta 2019. Niissä todetaan, että jos EU haluaa palauttaa kansalaisten luottamuksen ja puuttua nykyisiin mittaviin haasteisiin, EU:n päätökset ja toimintapolitiikat on muotoiltava yhdessä, ja ne on kytkettävä paikallistasoon.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*