Kuntavaaleissa on useimmissa kunnissa satoja ehdokkaita.

Kevään kuntavaalien ehdokkaat on asetettava helmikuun loppuun mennessä. Vaaliasiakirjat on toimitettava kuntien keskusvaalilautakunnille tiistaina 28.2. klo 16 mennessä.

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 9.4. Ennakkoäänestys on kotimaassa 29.3.­–4.4. ja ulkomailla 29.3.–1.4.

Henkilö voidaan asettaa ehdokkaaksi omassa kotikunnassaan. Edellytyksenä on myös, että ehdokkaaksi asetettavalla on äänioikeus kuntavaaleissa jossakin kunnassa.

Ehdokkaaksi eivät voi asettua esimerkiksi kuntien johtavat viranhaltijat. Kuntalaissa on säädetty tehtävistä, joiden haltijat eivät ole vaalikelpoisia.

Myös  valitsijayhdistykset asettavat

Ehdokkaita voivat asettaa paitsi puolueet myös valitsijayhdistykset. Puolueet asettava ehdokkaansa omien sääntöjensä mukaisesti. Valitsijayhdistyksen perustamiseksi tarvitaan vähintään kymmenen samassa kunnassa äänioikeutettua henkilöä. Kaikkein pienimmissä kunnissa valitsijayhdistyksen voi perustaa viisi tai kolme henkilöä kunnan asukasluvusta riippuen.

Ehdokashakemus voidaan tehdä käyttäen oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaisia ehdokasasettelulomakkeita.

Ehdokkaita voidaan kultakin listalta asettaa 1,5 kertaa valittavien määrä.

Puolueet voivat muodostaa keskenään vaaliliittoja ja valitsijayhdistykset voivat muodostaa yhteislistoja. Niistä ilmoitetaan kuntien keskusvaalilautakunnille samalla kun ehdokaslistat jätetään.

Monet valtuustot pienenevät

Uuden kuntalain mukaan kunnat päättävät valtuustojensa koon. Oikeusministeriön ennakkotietojen mukaan vajaa kolmannes kunnista pienentää valtuustonsa kokoa nykyisestä.

Tulevissa kuntavaaleissa valitaan yhteensä noin 9 000 valtuutettua. Määrä on 700 pienempi kuin edellisissä, vuoden 2012 vaaleissa. Ehdokkaitten määrä on muutamissa edellisissä vaaleissa laskenut nopeammin kuin valittavien valtuutettujen määrä.

Uusien valtuustojen toimikausi alkaa 1. kesäkuuta 2017 ja kestää vuoden 2021 toukokuun loppuun.

Muutokset kunnanvaltuustojen koossa vuosien 2017 ja 2012 vaaleissa (tilanne 6.1.2017)

Lisätietoa ehdokkaaksi asettumisesta kuntavaaleissa

Kuntavaalien ehdokasasettelulomakkeet

 

 

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*