Kunnille on koitumassa jopa 200 miljoonan euron lisäkustannukset usealle vuodelle, mikäli asetus EU:n tietosuojalainsäädännöstä etenee toteutukseen esitetysti.

Uudistuksesta neuvotellaan paraikaa EU:ssa neuvoston, parlamentin ja komission kesken, ja tähtäimessä on päästä yhteisymmärrykseen vuoden 2015 loppuun mennessä. Asetuksen velvoitteet tulisivat voimaan kansallisesti siirtymäajan jälkeen vuonna 2018.

Lakiuudistuksen perimmäinen tarkoitus on suojata EU-kansalaisen oikeuksia samalla kun henkilökohtaisen tiedon siirtymistä pyritään helpottamaan. Käytännössä  tietosuoja-asetus kasvattaisi tietosuoja-asioiden painoarvoa organisaatioiden käytännön toiminnassa.

Vastuullisille tahoille asetetaan tiukat velvoitteet pystyä todentamaan, että organisaatio toimii henkilötietojen käsittelyssä lainmukaisesti. Asetus laajentaa myös rekisteröityjen oikeuksia suhteessa heidän tietojaan käsitteleviin organisaatioihin.

Kunnille uudistus merkitsisi suuria teknisiä investointeja ja hallinnollisen työn lisääntymistä – sitä kautta kustannuksia mm. lisääntyneistä henkilöstömenoista.

Esimerkiksi esitetty uudistus rekisterissä olevan laajasta oikeudesta määrätä omista tiedoista ja olla tietoinen tietojen käsittelystä voisivat Kuntaliiton mukaan johtaa mittaviin teknisiin uudistuksiin ja tietoteknisiin hankintoihin kunnissa. Kuntaliiton mukaan julkissektorilla ei ole mahdollista antaa rekisteröidyille valtaa omista tiedoistaan samalla tavalla kuin kaupallisella sektorilla.

Kuntaliiton lakimiehen Ida Sulinin mukaan tietosuoja-asetuksesta kunnille koituvat kustannukset ovat parhaassa tapauksessa 50 miljoonaa euroa vuodessa. Jos julkisen sektorin ehdotuksia asetuksen täsmentämiseksi ei oteta huomioon, hintalappu voi olla 200 miljoonaa euroa uudistuksen ensimmäisinä vuosina, Kuntaliiton muistiossa todetaan.

EU-parlamentaarikko Nils Torvalds, r,. pitää tietosuoja-asetusta haastavana kuntien kannalta eikä usko, että kuntien kanta tulee voittamaan uudistusta käsittelevissä neuvotteluissa. Torvaldasin mielestä ensin pitäisi tehdä yksinkertaistettu versio laista, jotta uudistukset saataisiin liikkeelle – niitä on joka tapauksessa edessä digitalisaation levitessä ennen näkemättömästi.

– Mitä enemmän tiedämme dataongelmista ja niiden ympärillä vaikuttavista haasteista, sitä vaikeampaa on kirjoittaa toimiva laki, Torvalds sanoo.

Kuntaliiton eurooppalainen kattojärjestö CEMR (Council of European Municipalities and Regions) kirjelmöi viime viikolla EU:lle yksityiskohtaisista esityksistä, joilla neuvotteluissa voidaan vielä saavuttaa julkisen sektorin kannalta tyydyttävä lopputulos.

Esitetyn tietosuoja-asetuksen vaatimuksia kuntasektorille Kuntaliiton mukaan:

 • – Rekisterinpitäjälle määrätään vastuu kansalaisten tietosuojan toteuttamisesta teknisin menetelmin jo prosessien suunnittelussa.
 •  – Asetus vaatii, että jokaisessa organisaatiossa on tietosuojavastaavan toimi.
 •  – Rekisteröidyille säädetään laaja oikeus määrätä omista tiedoista ja tulla tietoiseksi tietojen käsittelystä.
 • – Henkilötietojen siirrosta säädetään uudella tavalla, joka saattaa vaatia uudenlaisia teknisiä ratkaisua kansallisesti.
 • – Asetus säätää uudella tavalla myös käsittelijän vastuusta. Julkissektorin osalta tämä tarkoittaa ulkoistussopimusten uudelleenneuvottelutarvetta.
 • – Asetus määrää henkilötietojen käsittelyn ennakkohyväksynnästä ja ennakkokuulemisesta, mikä on omiaan lisäämään julkissektorin hallinnollista takkaa.
 • – Asetus määrää kohtuuttoman mittavista hallinnollisista sanktioista myös julkissektorille.

Lue lisää:

Kommuntorget: EU:s nya datalag står kommunerna dyrt

Kommuntorget: Torvalds: Ny dataskyddslag utmanande för kommunerna

Esitys EU:n tietosuoja-asetukseksi

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

 1. FCG Koulutus Oy järjestää EU-tietosuoja-asetuksesta koulutusta 1.10. Helsingin Kuntatalossa.

 2. ”Missä EU, (jne.)…”

  Tämä ei muuta kommenttia kaipaa!

 3. Olisiko jo aika tehdä yksi järjestelmä viranomaisille, joka pystyy keskustelemaan kaikkien osatekijöiden kanssa? Sama joka kuntaan, valtiolle ja maakuntatason toimijoille?

 4. Väyrysen Paavon aloite kannattaisi kirjoittaa . EU asia tulisi keskustella , käydä suunnan faktat läpi ja äänestää kansan mielipide . Näyttäisi siltä että sivistys valtion omat käytännöt ei riitä eu:ssa, vaikka ei olisikaan yhtenäiset hyvät pitäisi riittää. Turhaa kuntalaisten rahan tuhlausta.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*