EVA:n tutkimuksen mukaan ilmastonmuutoksen torjumista painottaisi nykyistä enemmän vajaa puolet, mutta 23 prosenttia painottaisi sitä nykyistä vähemmän EU-politiikassa. Kuva: Ville Miettinen.

Suomalaiset toivovat EU:n painottavan toiminnassaan nykyistä enemmän kriittisten teknologioiden omavaraisuutta, puolustusteollisuuden vahvistamista, siirtolaisuuden hallintaa sekä rikollisuuden torjumista.

Ympäristökysymykset jakavat suomalaisten EU-näkemyksiä.

Edellä mainitut selviävät Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVA:n kevään 2024 Arvo- ja asennetutkimuksesta.

EVA selvitti kyselyssä 26 mahdollisen tekijän kohdalla pitäisikö niiden painottua tulevan Euroopan komission ohjelmassa enemmän vai vähemmän kuin nykyisin vai pitäisikö niiden politiikkapainotuksen pysyä ennallaan.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Tuloksista käy ilmi, että suomalaisilla on varsin yhteneväiset näkemykset panosten lisäämiseksi turvallisuuteen, omavaraisuuteen sekä siirtolaisuuden hallintaan.

Lisäksi EVA tiedottaa, että kolme neljästä suomalaisesta painottaisi EU:n politiikassa aiempaa enemmän omavaraisuutta kriittisissä teknologioissa ja tuotteissa. Lähes sama osuus toivoo myös puolustuksen ja puolustusteollisuuden vahvistamisen painottuvan EU:n toiminnassa nykyistä enemmän.

Ruokaturvan vahvistamisen aiempaa suurempaa painotusta toivoo 68 prosenttia suomalaisista.

Turvallisuustekijät mielessä

Suomalaisten toiveet turvallisuuden vahvistamiseksi näkyvät myös yhtenevissä mielipiteissä siirtolaisuuden hallinnasta ja rikollisuuden torjunnasta.

73 prosenttia suomalaisista toivoo Eurooppaan suuntautuvan siirtolaisuuden hallinnan painottuvan nykyistä enemmän EU:n toiminnassa, ja 72 prosenttia toivoo EU:lta lisää huomiota rikollisuuden ja korruption torjuntaan. Lisäksi kaksi kolmesta toivoo EU:lta jämäkämpää toimintaa EU-maiden talouksien Kiina-riskin vähentämiseksi.

– Suomalaisten kasvanut EU-myönteisyys on kytköksissä niihin turvallisuusodotuksiin, joita suomalaiset asettavat Naton ohella myös Euroopan unionin politiikalle, analysoi EVA:n toimituspäällikkö Sami Metelinen kyselyn tuloksia.

– Suomalaiset odottavat EU:lta puolustukseen panostamista, siirtolaisuuden hallintaa sekä omavaraisuudesta huolehtimista niin ruoantuotannossa kuin teknologiassakin, Metelinen jatkaa tiedotteen mukaan.

Ympäristöasiat jakavat mielipiteitä

Ympäristökysymykset eivät nouse poliittisesti tärkeimpien kysymysten listan kärkipaikoille.

Noin puolet vastaajista painottaisi EU:n toiminnassa nykyistä enemmän luontokadon torjumista ja luonnon monimuotoisuuden turvaamista, ja 18 prosenttia painottaisi sitä nykyistä vähemmän.

Ilmastonmuutoksen torjumista painottaisi nykyistä enemmän vajaa puolet, mutta 23 prosenttia painottaisi sitä nykyistä vähemmän. Vihreää siirtymää ja irtautumista fossiilisesta energiasta painottaisi nykyistä enemmän 46 prosenttia ja reilu neljäsosa painottaisi sitä nykyistä vähemmän.

Punavihreiden oppositiopuolueiden (erityisesti vasemmistoliitto, vihreät ja SDP) kannattajien selvät enemmistöt painottaisivat ympäristöasioita nykyistä enemmän, mutta hallituspuolueissa näkemykset jakaantuvat.

Erityisesti perussuomalaisten kannattajat ovat poliittisista ryhmistä taipuvaisimpia painottamaan ympäristöasioita nykyistä vähemmän EU-politiikassa.

Näin kysely tehtiin

EVA:n kyselyn tulokset perustuvat 2 087 henkilön antamiin vastauksiin.

Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 13.3.-21.3.2024. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pois lukien Ahvenanmaa).

Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy).

Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVA:n kotisivuilta. EVA:n Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Lue myös:

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*