junan maskisuositustarra
Noin puolet vastanneista piti maskisuositusta liian lievänä toimena. Kuva: Ville Miettinen

Suomalaisista 70 prosenttia arvioi matkustusrajoitukset ulkomailta Suomeen liian lieviksi, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan suomalaisten yksituumaisuus koronarajoituksien suhteen on alkanut rakoilla, ja eniten kritiikkiä saavat matkustusrajoitukset, joita pidetään liian lievinä. Tiukkuudesta kritisoidaan kovimmin lasten ja nuorten harrastustoiminnan keskeyttämistä, jota 43 prosenttia vastanneista pitää liian kovana rajoitustoimena.

Koulujen siirtymistä etäopetukseen valtaosa pitää sopivana toimena. Noin joka kymmenes pitää toimenpidettä liian tiukkana ja samanlainen osuus liian lievänä toimenpiteenä.

Maskisuositusta pitää jossain määrin liian lievänä tai aivan liian lievänä toimenpiteenä lähes puolet vastanneista.

Vaikka eri rajoitustoimet jakavat mielipiteitä, kansalaisten tuki hallituksen koronatoimille on tutkimuksen perusteella laajaa. Vastanneista 72 prosenttia antaa täyden tukensa hallituksen toimille koronavirusepidemian torjumiseksi, ja vain 19 prosenttia ei anna hallituksen toimille tukeaan.

Toimien saama tuki on laskenut vuodentakaisesta: tuolloin 89 prosenttia suomalaisista antoi hallituksen järeille toimille tukensa.

Oppositiopuolueiden äänestäjien varaukseton tuki hallituksen toimille näyttää tutkimuksen perusteella hälvenneen.

Keväällä 2020 perussuomalaisten äänestäjistä 75 prosenttia antoi tukensa hallituksen toimille, nyt niin tekee enää 42 prosenttia. Kokoomusäänestäjien varaukseton tuki hallituksen koronatoimille on pudonnut 86 prosentista 59 prosenttiin. RKP:n äänestäjien tuki on pudonnut 100 prosentista 67 prosenttiin. RKP:n äänestäjiä lukuun ottamatta hallituspuolueiden kannattajien tuki hallituksen koronatoimille on pysynyt yli 80 prosentin tasolla.

– Koronakriisin hoitoon liittyvä politiikan linnarauha on ohi, ja oppositiopuolueiden yltyvä kritiikki hallitusta kohtaan on kannustanut osaa näiden puolueiden äänestäjistä kyseenalaistamaan liian tiukoiksi koettuja koronatoimia. Ilmiö on havaittavissa useiden kevään Arvo- ja asennetutkimuksen kysymysten kohdalla, sanoo tiedotteessa EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen, joka on kirjoittanut EVA Analyysin Politisoitunut pandemia.

Väestöstä erottuu puolueiden äänestäjien lisäksi yksi ryhmä, joka ei hallituksen toimille varauksetonta tukea anna: yrittäjät. Viime keväänä yrittäjistä 82 prosenttia tuki rajoitustoimia, nyt enää 49 prosenttia.

– Koronarajoitusten pitkittyminen on iskenyt erityisen rajusti tiettyjen alojen, esimerkiksi matkailu- ja ravintola-alojen, yrityksiin, ja se todennäköisesti näkyy yrittäjien näkemyksissä rajoitustoimista”, Metelinen sanoo.

Tutkimuksen tulokset perustuvat 2 059 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.3.–7.4.2021. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*